Taahhüt Haber’de 01 Aralık 2022 Perşembe günü ihale bedelleri toplamı 100 milyon liraya yaklaşan EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 1 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3014 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 702.399.493,23 TL olan 64 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3014 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 64 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedeli bu yılın fiyatlarıyla 100 milyon liraya yaklaşan bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELİ BU YILIN FİYATLARIYLA 100 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Karayolları 1 Bölge Md İstanbul / 2022/992878 — Büyükçekmece K4 Kav, Çukurhan Kav, Hicriye Kav, Uzunköprü- Çöpköy Kav, Malkara San Bağ Kolu, Kınalı Ayr-Tekirdağ Yolu Çamlık Kes ve Bölge Geneli Trf Güv Açısından İh Duy Kavşakların Top İşl, San Yap, Köp İşl, Üstyapı ve Çeşitli İşl — Yatırımı 99.227.608,00 ₺ ihale bedeli ile KASEL İNŞ MAD LTD inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 1 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3014 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 49-59

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 02.12.2022 - 3015 - 12
TH / 02.12.2022 – 3015 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 1 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3014 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 702.399.493,23 TL olan 64 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 30 Kasım 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3014 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 64 adet SBİS içinde YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedeli bu yılın fiyatlarıyla 100 milyon liraya yaklaşan bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.