Taahhüt Haber’de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ 5 ve ED’nin yarısı üstü 1  SBİS yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk  günü  yayınlanan 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 7 milyar 643 milyon 6 bin TL olan 69  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih  ve 2927  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 5 (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu yer aldı. Aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yaklaşık Maliyeti) eşik değerin yarısının  üstünde ise bir SBİS yayınlandı. İhale bedelleri toplamı 7 milyar 100 milyon lirayı geçen bu 6 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN VE İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 7 MİLYAR LİRAYI GEÇEN YAKLAŞIK MALİYETİ  (YM) EŞİK DEĞER ÜSTÜ (EDÜ) 5  SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ İHALE SONUCUNUN (SBİS) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE

– ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’nın (İKN. 2022/533268 – Pazarlık  ) Halkalı Ispartakule Arası Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapımı ihalesini 5.994.032.947 TL ihale bedeli ile TAŞYAPI İNŞAAT+GÜLERMAK+YAPI ve YAPI kazandı 31 Mayıs 2022 Salı günü pazarlık usulü ile yapılan ihaleye 4 firma katılmış,  GÜLERMAK  + YAPI ve YAPI + TAŞYAPI İNŞAAT OGG ikinci turda yaklaşık maliyete göre yaklaşık yüzde 10 civarında bir indirim ve 5.994.032.947 TL fiyatı ile en düşük teklif sahibi olmuş ve ihaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözükmüştü. Nitekim yapılan son değerlendirme ile de işin adı geçen ortak girişim grubuna ihale edilmesi kesinleşti. Haberi için bakınız 2 Haziran 2022 Perşembe tarih ve 2888 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 14

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 62 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ulastirma-bakanliginin-533268-tasyapi-insaat-gulermak-yapi-ve-yapi/

– KGM 3 BÖLGE’nin (İKN. 2022/685171 – Pazarlık ) Ermenek Mut Yolu km:0+000-24+600; km:25+500-46+500 Arası İle Ermenek Şehir Geçişi ve Ermenek-Güneyyurt Yolu km: 0+000-6+041 Arasının İkmali ihalesini 362.632.362 TL ihale bedeli ile ZİVER İNŞAAT TAAHHÜT kazandı

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-3-bolgenin-685171-ermenek-mut-yolu-ziver-insaat/

– İSTANBUL YİKOB (İKN. 2022/459095 ) İstanbul Geneli Eğitim Yapıları Yapım, Onarım ve Tadilat 2.Grup ihalesini 218.218.000 TL ihale bedeli ile EFOR YAPI kazandı.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 66 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-yikob-459095-efor-yapi/

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR’in (İKN. 2022/444757 ) İstanbul Geneli Kıyı ve Deniz Yapıları Onarım, Tadilat ve Güçlendirme İnşaatı ihalesini 212.333.000 TL ihale bedeli ile BOĞAZİÇİ ENDÜSTRİ+UĞRAŞ İNŞAAT kazandı

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 60 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 20.06.2022 tarihli ve 2900 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 71  / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehirin-444757-bogazici-endustri-ugras-insaat/

– ELAZIĞ BELEDİYESİ’nin (İKN. 2022/407938 ) Elazığ İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı 2 Bölge ihalesini 298.922.923 TL ihale bedeli ile ALKEN İNŞAAT kazandı

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli ve 2927 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 22.06.2022 tarihli ve 2902 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 63 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/elazig-belediyesinin-407938-alken-insaat/

1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜNDE OLAN TEK SBİS’İN BAŞLIĞI ŞÖYLE:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yapı İşleri Tek Dai Bşk 2021/515712 – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeleri Bloku (C Blok) İnşaat, Mekanik ve Elektrik İmalatlarının Tamamlanması – Yatırımı 2021 yılı birim fiyatlarıyla 54.440.000,00 TL. Bedelle KAHRAMAN İNŞAAT hayata geçirecek.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sayılı Taahhüt Haber Sayfa

52-69

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu

13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 2.8.2022 - 2928 - 15
TH / 2.8.2022 – 2928 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk  günü  yayınlanan 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 7 milyar 643 milyon 6 bin TL olan 69  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih  ve 2927  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 sonuç içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 5 (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu yer aldı. Aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si (Yaklaşık Maliyeti) eşik değerin yarısının  üstünde ise bir SBİS yayınlandı. İhale bedelleri toplamı 7 milyar 100 milyon lirayı geçen bu 6 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.