Taahhüt Haber’de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü YM’si EDÜ hiçbir ihale ilanı yer almazken ED’nin yarısı üstü 6 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 250 milyon lirayı geçen 127 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 127  ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale duyurusu yer almadı. Ancak aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 6 ihale ilanı yer buldu. 1 Ağustos 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 550 milyon liraya yaklaşan bu 6 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

1 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 550  MİLYON LİRAYI GEÇEN VE YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 6  İHALE DUYURUSUNUN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Bitlis Gençlik Spor İl Md  2022/754050 – Bitlis Merkez 5000 Kişilik Stad Yapım İşi / İhale 25.08.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/750093 – İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi / İhale 31.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli Büyükşehir Park Bahçe Şb Md 2022/724094 – Darıca Millet Bahçesi 3 üncü Etap Yapımı yapım işi  / İhale 23.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md 2022/736632 – 17’nci Paket İzmit 604 Ada 5 Parselde19 Derslikli İlkokul, Gölcük 1093 Ada 5-6 Parselde 16 Derslikli İlkokul İle Gebze 6501 Ada 1 Parselde 24 Derslikli Ortaokul Binaları Yapımı ve Tüm Sahalarım Çevre Tanzimi İşleri yapım işi   / İhale 23.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Kocaeli İl Milli Eğitim Md 23.08.2022 – 16’ncı Paket Darıca 725 Ada 9 Parselde 1 Adet 6 Derslik Anaokulu, Gebze 1251 Ada 1 Parselde 8 Derslik Anaokulu, Gölcük 263-264 Ada 1 Parselde 24 Derslik İlkokul ve Darıca 462 Ada 5-13 Parselde 29 Derslikli İlkokul Yapımı ve Çevre Tanzimi İşleri yapım işi / İhale 23.08.2022  tarihinde yapılacak.

– Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk 2022/733785 – Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İdari Hizmet Binası 2 Etap yapım iş   / İhale 22.08.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 2.8.2022 - 2928 - 15
TH / 2.8.2022 – 2928 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarih ve 2927 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 250 milyon lirayı geçen 127 adet ihale ilanı yayınlandı. 29 Temmuz 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 127  ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale duyurusu yer almadı. Ancak aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 6 ihale ilanı yer buldu. 1 Ağustos 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 550 milyon liraya yaklaşan bu 6 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.