Taahhüt Haber’de 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü YM’si EDÜ ve ED’nin yarısı üstü 5’er ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2934 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 500 milyon liraya yaklaşan  97  adet ihale ilanı yayınlandı. 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 97 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de 1 tanesi madde 21/e pazarlık usulü ile yapılacak olan YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 5 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 500 milyon liraya yaklaşan ve 4’ü TOKİ’den gelen bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN 3 TANESİNİ TOKİ’NİN YAYINLADIĞI 5 EDÜ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/782228 – Tekirdağ Süleymanpaşa Aydoğdu Mahallesi KDP KSS 481 Dükkan ve Diğer Tesisler inşaatı için 8 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve benzer iş deneyimi olarak aranıyor. 2934 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-782228-tekirdag-suleymanpasa-aydogdu-mahallesi/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/774078 – İstanbul Maltepe Atışoku Mahallesi 1 Etap 572 Konut 8 Dükkan ve 1 Cami inşaatı için 15 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2934 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-774078-istanbul-maltepe-atisoku-mahallesi/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/778461 – Aydın Bozdoğan Hisar Mahallesi 196 Konut 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi inşaatı için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2934 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 32 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-778461-aydin-bozdogan-hisar-mahallesi/

– MALTEPE BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/770080 – Maltepe Genelinde Park Yapımı, Mevcut Parkların Onarımı ve Revizyonu ve Peyzaj İşleri için 6 Eylül 2022 Salı günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2934 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/maltepe-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-770080/

– ESENYURT BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/782993 – Esenyurt Lise Kampüsü inşaatı için 6 Eylül 2022 Salı günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarihli ve 2934 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/esenyurt-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-782993/

10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN TAHMİNİ YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN  5 İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Adana Büyükşehir ASKİ Gn Md 2022/755445 – Kuzeydoğu Adana Muhtelif Mahallelerine Ait İçmesuyu İnşaatı İkmali   / İhale 31.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk 2022/777536 – Ankara İli, Polatlı İlçesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi İkmal Yapım İşi  / İhale 31.08.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/780086 –  Yozgat İli Sorgun İlçesi Doğankent Mahallesi 2 Etap 141 Adet Konut ve 2 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  / İhale 07.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md 2022/771947 – Rize 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi  / İhale 01.09.2022 tarihinde yapılacak.

– TŞFAŞ Elazığ Şeker Fabrikası 2022/364767 Pazarlık Madde 21/e – Doğalgaz bağlantı hattı, RMS-B İstasyonu, Doğalgaz İç Tesisatı, 2 Adet 25t/h Kapasiteli Kazan, 1 Adet 16 t/h Kapasiteli Kazanın Temini, Bu Kazanların Tüm Montaj ve Gerekli İnşaat İşleri   / İhale 06.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 10 Ağustos 2022 Çarşamba  tarih ve 2934 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 19

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleriEKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 11.8.2022 - 2935 - 15
TH / 11.8.2022 – 2935 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü  yayınlanan 10 Ağustos 2022 Çarşamba tarih ve 2934 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 500 milyon liraya yaklaşan  97  adet ihale ilanı yayınlandı. 9 Ağustos 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 97 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de 1 tanesi madde 21/e pazarlık usulü ile yapılacak olan YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 5 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 500 milyon liraya yaklaşan ve 4’ü TOKİ’den gelen bu 10 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.