Taahhüt Haber’de 11 Haziran 2024 Salı günü YM’leri toplamı 805 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 660 milyon 955 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  10 Haziran 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 805 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 420 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  10 Haziran 2024 Pazartesi günü ihale edilen ANKARA BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2024/594314 ihale kayıt numaralı (İKN) 2024 Yılı Ankara İli Mücavir Alan Sınırları İçinde İbadethane, Mahalle Konağı, Taksi Durağı, Okul, Muhtarlık, Kamu Yapıları, Lojmanlar, Mezarlıklar vb Bina, Tesis, Alan ve Yollarda Yeni Yapım, Bakım ve Onarım Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 420.001.773 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda NUDA İNŞAAT + YKT İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 4 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. NUDA İNŞAAT + YKT İNŞAAT firmasının teklifi 320.141.613,53 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 208 Birim 2024 Yılı Ankara İli Mücavir Alan Sınırları İçinde İbadethane, Mahalle Konağı, Taksi Durağı, Okul, Muhtarlık, Kamu Yapıları, Lojmanlar, Mezarlıklar vb. Bina, Tesis, Alan ve Yollarda Yeni Yapım, Bakım ve Onarım Yapım İşlerini Kapsamaktadır. yapımını kapsıyor. 300 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-594314-2024-yili-ankara-ili-mucavir-alan-sinirlari-icinde-ibadethane-mahalle-konagi-taksi-duragi-okul-muhtarlik-kamu-yapilari-lojmanlar-mezarliklar-vb-bina-tesis-alan-ve-yo/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

11 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 385 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  10 Haziran 2024 Pazartesi günü ihale edilen MUĞLA YİKOB ‘nın 2024/516941 ihale kayıt numaralı (İKN) Muğla İli Milas 24 Derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 4 Adet Atölye Binası Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 385.881.449 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİBA HALI + MABEYN İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. FİBA HALI + MABEYN İNŞAAT firmasının teklifi 325.565.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Yapı Ruhsatlarına Göre M.T.A.L. Okul Binası 6221,94 m², Metal Atölyesi 1127,53 m², Tesisat Atölyesi 1902,34 m², Motor Atölyesi 2280,70 m², Elektrik Atölyesi 2565,09 m², Kontrol Kulübesi 7,29 m² Olmak Üzere Toplam 14.104,89 m² Yapım İşi İle Çevre, Yol ve Altyapı İşleri yapımını kapsıyor. 510 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla İli Milas İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 50 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mugla-yikob-516941-mugla-ili-milas-24-derslikli-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesi-ve-4-adet-atolye-binasi-yapim-fiba-hali-mabeyn-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 11.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:  46-54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 12.06.2024 - 3400 - 17
TH / 12.06.2024 – 3400 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 660 milyon 955 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.