Taahhüt Haber’de 12 Eylül 2022 Pazartesi  günü YM’si EDÜ 7 ve ED’nin yarısı üstü ve fakat ED’nin altında 5 adet olmak üzere, 12 önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 12 Eylül 2022 Pazartesi  tarih ve 2956 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  3 milyar 500  milyon liraya yaklaşan 83 adet ihale ilanı yayınlandı. 9 Eylül 2022 Cuma  günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 12 Eylül 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 5 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 3 milyar liraya yaklaşan söz konusu 12 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI GEÇEN 7 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ASKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/900566 – Çankaya Mahallelerinde Atıksu ve Yağmursuyu Hatları inşaatı için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aski-ihale-duyurusu-yapti-900566-cankaya/

– DSİ 19 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/887273 – Sivas 10 Elbeyli AT ve TİGH inşaatı için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-ihale-duyurusu-yapti-887273-sivas/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/898114 – Bolu 250 Yataklı FTR Hastanesi inşaatı için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-898114-bolu/

– TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/847237 – Gaziantep GIS TM-Gaziantep-3 TM 154 kV, 1600mm², 6,84 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantısı inşaatı için 19 Ekim 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 36 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-ihale-duyurusu-yapti-847237-gaziantep/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/911562 – Ankara Sincan Saraycık 6 Bölge 2 Etap 573 Konut 4 Dükkan inşaatı için 13 Ekim 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-911562-ankara-sincan/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/906274 – Adana Yüreğir Sinanpaşa KDP 341 Konut 20 Dükkan inşaatı için 10 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-906274-adana/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/910123 – İstanbul Sancaktepe Sarıgazi 420 Konut 18 Dükkan inşaatı için 17 Ekim 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 12 Eylül 2022 Pazartesi tarihli ve 2956 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-910123-istanbul-sancaktepe/

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI ED’NİN (EŞİK DEĞER) ALTINDA OLAN,  TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 625 MİLYON LİRA CİVARINDA, 5 ADET ÖNEMLİ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli Büyükşehir İSU Gn Md 2022/895299 – Kocaeli İli Başiskele İlçesi İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hatları Bakım, Onarım ve Yenileme İnşaatı  / İhale 05.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk 2022/899777 – Ankara İli Çankaya İlçesi Koru Mahallesi 80017 Ada 2 Parselde Kapalı Otopark ve Meydan Tasarımı    / İhale 05.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md 2022/897959 – Yozgat Sorgun 300 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi    / İhale 03.10.2022 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk 2022/886151 – Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Beylerbeyi (Alparslan) Mah 8040 Ada, 1 Parsel Görme Engelliler Okulu 9+9 Derslik Okul + 1 Atl (Konferans Salonu) + Yurt (100 ÖğrPan) Yapım İşi     / İhale 03.10.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/912958 – İstanbul Havalimanı İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ek Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  / İhale 03.10.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 12 Eylül 2022 Pazartesi  tarih ve 2956 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 13.9.2022 - 2957 - 15
TH / 13.9.2022 – 2957 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 12 Eylül 2022 Pazartesi  tarih ve 2956 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  3 milyar 500  milyon liraya yaklaşan 83 adet ihale ilanı yayınlandı. 9 Eylül 2022 Cuma  günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 12 Eylül 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu  83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 5 adet ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 3 milyar liraya yaklaşan söz konusu 12 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.