Taahhüt Haber’de 12 Mayıs 2023 Cuma  günü YM’leri toplamı 715 milyon lirayı geçen EDÜ 2 ve YM’leri toplamı 440 milyon lirayı geçen EDYÜ yine 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı.

 Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 12 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 682 milyon 339.bin TL’yi geçen 39 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 10 Mayıs 2023 Çarşamba ve 11 Mayıs 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  12 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3127  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 39  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 715 milyon lirayı geçen EDÜ 2  ve YM’leri toplamı 440 milyon lirayı geçen 2adet EDYÜ olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

 YM’leri toplamı 1 milyar 150  milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

12 MAYIS 20/22 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ  EDÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 715 MİLYON LİRAYI  GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 3 Nisan 2023 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu Madde 20 kapsamında belli istekliler arasında ihale usulü ile  ön seçim başvuruları toplanan ve 11 Mayıs 2023 günü ihale edilen SELÇUKLU BELEDİYESİ ‘nın 2023/244445 ihale kayıt numaralı (İKN) Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İkmal inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 417.417.010 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ULUKAR ALTYAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ULUKAR ALTYAPI (HSY YAPI) firmasının teklifi 416.444.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12  Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/selcuklu-belediyesi-nin-244445-ulukar-altyapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-12.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 11 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 5 BÖLGE ‘nın 2023/322617 ihale kayıt numaralı (İKN) Bolu 2 Kısım AT ve TİGH Projesi yapım işi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 298.168.663 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MAGZEN ENERJİ sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 12 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MAGZEN ENERJİ firmasının teklifi 193.553.000,00 TL olarak kayıtlara geçti Yatırım Bolu Dörtdivan İlçesine Bağlı 31, Gerede İlçesine Bağlı 26, Kıbrısçık İlçesine Bağlı 6, Seben İlçesine Bağlı 7 Adet Olmak Üzere Toplam 70 Adet Köy/ Mahallelerinde inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12  Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-nin-322617-bolu-magzen-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-12.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

12 MAYIS 20/22 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ EDYÜ (YAKLAŞIK MALİYETİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN ALTINDA ) OLAN VE YM’LERİ TOPLAMI 440 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– 11 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen DSİ 17 BÖLGE ‘nın 2023/392987 ihale kayıt numaralı (İKN) Van-Saray Örenburç Göleti inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 216.718.840 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YESEMEK İNŞAAT + METROYOL NAKLİYAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 11 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YESEMEK İNŞAAT + METROYOL NAKLİYAT firmasının teklifi 171.171.171,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12  Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/dsi-17-bolge-nin-392987-van-yesemek-insaat-metroyol-nakliyat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-12.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– 11 Mayıs 2023 Perşembe günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2023/347528 ihale kayıt numaralı (İKN) H.452 Referanslı 380 kV 3B 1272 MCM (~17 km) Akkuyu NGS – Akkuyu 380 TM EİH ile 154 kV Çift Devre 1272 MCM (~11,8 km) iletkenli Akkuyu 380 TM İrtibatları Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 223.400.162 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ENMON ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. ENMON ENERJİ firmasının teklifi 227.520.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 12  Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ.  https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-347528-enmon-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5-12.5.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 12  Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 62-76

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 15.05.2023 - 3129 - 20
TH / 15.05.2023 – 3129 – 20

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın son günü  yayınlanan 12 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3128  sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 682 milyon 339.bin TL’yi geçen 39 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 10 Mayıs 2023 Çarşamba ve 11 Mayıs 2023 Perşembe günleri Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve  12 Mayıs 2023 Cuma  tarih ve 3127  sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 39  adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı  (Yaklaşık Maliyeti) 715 milyon lirayı geçen EDÜ 2  ve YM’leri toplamı 440 milyon lirayı geçen 2adet EDYÜ olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.