Taahhüt Haber’de 13 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 20 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 1 olmak üzere toplam 2 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 13 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3211 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 588 milyon 21 bin TL olan 37 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 12 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3211 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 37 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 20 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 905 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2023/586955 ) Dr Sami Ulus 300 Yataklı Çocuk Sağlıkları ve Hastalıkları Eğt ve Araştırma Hastanesi İnşaatı ihalesini 1.906.069.442 TL ihale bedeli ile CABA İNŞAAT+MAKİMSAN ASFALT kazandı Sözleşmesi 31 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 08 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 83.122 m² Olan Betonarme B+AZ+10 Katlı Hastane Binası inşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 700 gün süre verilen yatırımın 07.08.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3211 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 21.07.2023 tarih ve 3174 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-586955-caba-insaat-makimsan-asfalt-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 115 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 25 BÖLGE (İKN. 2023/418040 ) Artvin Taşkın ve Rüsubat Kontrolü 2, Kısım inşaatı ihalesini 117.771.800 TL ihale bedeli ile ESER İNŞAAT+MAY İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 01 Eylül 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 08 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında 125000 m3 Kazı, 41150 m3 C25/30 Beton, 25000 m3 İstifli Tahkimat, 10000 m3 İstifsiz Taş Dolgu, 200000 Kg Çeşitli Demir İşleri, 25000 m3 Kargir, 240 Ton Betonarme Demiri ve 13000 m3 Sedde Dolgu İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 29.04.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İli Merkez İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 13 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3211 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 37 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  14.06.2023 tarih ve 3150 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-25-bolge-nin-418040-artvin-eser-insaat-may-insaat-2/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 13 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3211 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa : 36 – 43

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 14.09.2023 - 3212 - 15
TH / 14.09.2023 – 3212 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 13 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3211 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2 milyar 588 milyon 21 bin TL olan 37 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 12 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 13 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3211 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 37 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2 milyar 20 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.