Taahhüt Haber’de 13 Mart 2023 Pazartesi günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı 450 milyon lirayı geçen YM’leri EDYÜ 1 ve ED/10-EDYA 3 olmak üzere 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 13 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3086 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 684 milyon 522bin TL tutarında 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı 10 Mart 2023 Cuma günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına 3 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3086 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 230 milyon lirayı geçen 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 225 milyon liraya yaklaşan 3 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 450 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

13 MART 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YM’Sİ 230 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

-10 Mart 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/135469 ihale kayıt numaralı (İKN) Çorum İli Uğurludağ İlçesi Yeşilyurt Mahallesi 151 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 227.805.258 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MEK TEK YAPI + EKŞİ TAAHHÜT tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. MEK TEK YAPI + EKŞİ TAAHHÜT firmasının teklifi 239.953.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 10 Mart 2023 Cuma tarih ve 3085 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-135469-corum-mek-tek-yapi-eksi-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 13.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

10 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK EŞİK DEĞERİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA), YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 225 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE;

– Mersin Büyükşehir Yol Bakım Onarım Dai Baş / 2023/122924 — Mersin Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Bulunan Muhtelif Yollarda Kaldırım, Sanat Yapıları Ve Altyapı Yapılması İşi Yapım İşi / 10 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 18 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 60.328.146 TL olarak açıklanan ihalede AZGÜN İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 Teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. AZGÜN İNŞAAT ‘in teklifi 50.859.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– İzmir İl Milli Eğt Md / 2023/124485 — Bergama Anadolu Lisesi (24 Derslikli) İnşaatı Yapım İşi / 10 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 72.290.417 TL olarak açıklanan ihalede TEPE PANORAMA TURİZM + İVESAN en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. TEPE PANORAMA TURİZM + İVESAN ‘in teklifi 64.900.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 2 Bölge Md İzmir / 2023/139972 — Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Yatay İşaretleme Yapılması İşi (Performansa Dayalı Termoplastik Boya İle Çizgi Çizilmesi) , (Çift Kompenantlı Boya İle Tarama Yapılması) Yapım İşi / 10 Mart 2023 Cuma günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 119.318.314 TL olarak açıklanan ihalede YOLTEKMA TRAFİK sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 Teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YOLTEKMA TRAFİK ‘in teklifi 108.905.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 13 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3086 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 57-61

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 14.03.2023 - 3087 - 19
TH / 14.03.2023 – 3087 – 19

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk iş günü yayınlanan 13 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3086 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 684 milyon 522bin TL tutarında 11 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı 10 Mart 2023 Cuma günü KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına 3 Mart 2023 Pazartesi tarih ve 3086 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 11 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 230 milyon lirayı geçen 1 adet EDÜ ve YM’leri toplamı 225 milyon liraya yaklaşan 3 adet ED/10-EDYA olmak üzere toplam 4 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.