Taahhüt Haber’de 15 Aralık 2022 Perşembe günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 750 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 15 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3024 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 250 milyon lira civarında 60 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Aralık 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 750 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TKİ GN MD İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1342806 – ÇLİ Müdürlüğü Çan B/4 Panosu 28.000.000 Ton Dekapaj İşi için 18 Ocak 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Aralık 2022 Perşembe tarihli ve 3024 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tki-gn-md-ilana-cikti-1342806/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Aralık 2022 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TCDD GN MD İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1331465 – YHT İstasyon Binaları ve Peyzaj Düzenlemeleri ile Cephe Tadilatı ve Çevre Düzenlemesi için 12 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Aralık 2022 Perşembe tarihli ve 3024 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tcdd-gn-md-ilana-cikti-1331465/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Aralık 2022 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1369069 – Gaziantep Şahinbey Kahvelipınar KDP 303 Konut inşaatı için 17 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Aralık 2022 Perşembe tarihli ve 3024 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1369069-gaziantep/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Aralık 2022 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– İSTANBUL MARMARA ÜNİVERSİTESİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1350335 – MÜ RTE Külliyesi Yemekhane ve Kütüphane Binası Yapılması İkmal inşaatı için 16 Ocak 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Aralık 2022 Perşembe tarihli ve 3024 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-marmara-universitesi-ilana-cikti-1350335/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Aralık 2022 Perşembe Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

15 ARALIK 2022 PERŞEMBE GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Gençlik Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeler Gn Md / 2022/1353364 — Üçüncü Paket 7 Adet Çelik Konstrüksiyon Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi Y — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 04.01.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Demokrasi Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2022/1356302 — İzmir Demokrasi Üniversitesi Uzundere Yerleşkesi Merkezi Derslik Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 05.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Konya Karatay Bld Yapı Kontrol Md / 2022/1370945 — Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.01.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 21 Bölge Md Aydın / 2022/1314640 — Muğla-Yatağan Şerefköy Göleti ve Sulaması İkmali 2_Kısım Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 15 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3024 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 16

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.12.2022 - 3025 - 11
TH / 16.12.2022 – 3025 – 11

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 15 Aralık 2022 Perşembe tarih ve 3024 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 250 milyon lira civarında 60 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Aralık 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Aralık 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 60 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 750 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.