Taahhüt Haber’de 15 Eylül 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 2 milyar 190 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 1 adet olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 938 milyon 332 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  14 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 1 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 190 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 2 MİLYAR 40 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  14 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/834279 ihale kayıt numaralı (İKN) Mersin İli Yenişehir İlçesi Çavak Mahallesi 2. Etap 522 Adet Konut, 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 1.150.365.365 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAYI TOPLUKONUT+DORUK PROJE en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KAYI TOPLUKONUT+DORUK PROJE firmasının teklifi 1.078.145.300,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 522 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 12 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 550 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mersin ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-834279-mersin-kayi-toplukonut-doruk-proje/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  14 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen TEKİRDAĞ YİKOB ‘nın 2023/828264 ihale kayıt numaralı (İKN) Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve Tesisleri Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 465.000.000 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ADEM MÜTEAHHİTLİK+GÖRENLER GAYRİMENKUL teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ADEM MÜTEAHHİTLİK+GÖRENLER GAYRİMENKUL firmasının teklifi 496.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 4 Adet (Nizamiye Binası, Hizmet Binası (A,B,C Blok) Bakım Onarım ve Kış Bahçesi) Toplam 28035,36 m2 (İnşaat Yapı Alanı) Bina Yapım İşi yapımını kapsıyor. 900 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tekirdag-yikob-nin-828264-adem-muteahhitlik-gorenler-gayrimenkul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  14 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen ASKİ ‘nın 2023/820725 ihale kayıt numaralı (İKN) Sincan Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarım, Yenileme ve Yeni İmalat İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 424.931.750 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MİRA YAPI SANAYİ ve DIŞ TİC LTD teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MİRA YAPI SANAYİ ve DIŞ TİC LTD firmasının teklifi 402.875.500,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 78 Kalem İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sincan ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aski-nin-820725-sincan-mira-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

15 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 150 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  14 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen ADALET BAKANLIĞI ‘nın 2023/797407 ihale kayıt numaralı (İKN) Muğla Yatağan Adalet Binası İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 152.843.502 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda CİHAN İNŞAAT TAAHHÜT NAK ve TİC LTD teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. CİHAN İNŞAAT TAAHHÜT NAK ve TİC LTD firmasının teklifi 153.800.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 2 Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kat Olmak Üzere Toplam 10.900,61 m² İnşaat Alanına Sahip 1 Adet Betonarme Karkas Adalet Binası Yaptırılacaktır. yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Muğla İli Yatağan İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 54 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-nin-797407-mugla-cihan-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 15 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3213 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 – 56

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 18.09.2023 - 3214 - 18
TH / 18.09.2023 – 3214 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 15 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3213 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 938 milyon 332 bin TL olan 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.