Taahhüt Haber’de 15 Kasım 2022 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 ve EDYÜB ( ED’nin yarısı üstü ve fakat üst sınırını belirleyemediğimiz) 1 olmak üzere, 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 15 Kasım 2022 Salı tarih ve 3002 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 225 milyon lira civarında 69 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Kasım 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 500 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 KASIM 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR LİRA CİVARINDA 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1209960 – Bursa Gemlik Cihatlı 509 Konut 1 Camii ile 12 Derslikli İlköğretim Okulu inşaatı için 19 Aralık 2022 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Kasım 2022 Salı tarihli ve 3002 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1209960-bursa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Kasım 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1216346 – Konya Beyşehir Hacıakif 444 Konut 16 Dükkan inşaatı için 15 Aralık 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 15 Kasım 2022 Salı tarihli ve 3002 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1216346-konya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 15 Kasım 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

15 KASIM 2022 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Büyükşehir Tesisler Bakım Onarım Md / 2022/1130706 — İstanbul Geneli Muhtelif Hizmet Binaları ve Kamu Binalarının Bakım Onarım ve Tadilat İşleri — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 07.12.2022 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Büyükşehir Avrupa Yaka Yol Bakım Onarım Md / 2022/1174991 — Beşiktaş İlçesi, Barbaros, Ihlamurdere, Ihlamur Yıldız Caddeleri Geometrik Düzenleme (UTK) Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 05.12.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1203335 — Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti Sulaması Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 06.12.2022 tarihinde yapılacak.

15 KASIM 2022 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRINI BELİRLEYEMEDİĞİMİZ (EDYÜB); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 140 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1215780 — Bolu İli Dörtdivan İlçesi Merkez Mahallesi 139 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 15.11.2022 tarih ve 3002 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 16.11.2022 - 3003 - 15
TH / 16.11.2022 – 3003 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 15 Kasım 2022 Salı tarih ve 3002 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 225 milyon lira civarında 69 adet ihale ilanı yer aldı. 14 Kasım 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 15 Kasım 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 69 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 500 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.