Taahhüt Haber’de 15 Mart 2023 Çarşamba günü YM’leri (Yaklaşık Maliyet) toplamı 1 milyar 670 milyon lirayı geçen YM’leri EDÜ 2, EDYÜ 3 ve ED/10-EDYA 8 adet olmak üzere 13 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 782 milyon 171 bin TL tutarında 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 13 Mart 2023 Pazartesi ve 14 Mart 2022 Salı günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ, YM’leri toplamı 680 milyon lirayı geçen 3 adet EDYÜ (YM’si eşik değerin yarısının üstünde ancak eşik değerin altında) ve YM’leri toplamı 380 milyon lirayı geçen 8 adet ED/10-EDYA (Yaklaşık maliyeti (YM) eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) olmak üzere toplam 13adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

YM’leri toplamı nominal fiyatlarla 1 milyar 670  milyon lirayı geçen bu 13  adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

15 MART 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ EDÜ ve YM’LERİ TOPLAMI 600 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/110694 — 1.Kısım : H.450 Referanslı (1Kısım) 400 Kv (~54,9 Km)(Portal-Dr133 Arası) + (2Kısım) (~55,8 Km)(Dr134-Portal Arası) Tek Devre 3B 1272 Mcm İletkenli Çetin Hes – Silopi Tes Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 310.454.257 TL olarak açıklanan ihalede ENERBA ENERJİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ENERBA ENERJİ ‘in teklifi 368.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre (TH) Taahhüt Haber 8 Bölge DİYARBAKIR sınırları içinde yer alan, Siirt ve Şırnak’ta inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3087 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-nin-110694-enerba-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/110694_Kismi_2 — 2.Kısım : H.450 Referanslı (1Kısım) 400 Kv (~54,9 Km)(Portal-Dr133 Arası) + (2Kısım) (~55,8 Km)(Dr134-Portal Arası) Tek Devre 3B 1272 Mcm İletkenli Çetin Hes – Silopi Tes Eih Teklif Birim Fiyatlı Komple Tesis İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 296.939.382 TL olarak açıklanan ihalede ÖLÇER İNŞAAT+REMZİ ARİÇ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ÖLÇER İNŞAAT+REMZİ ARİÇ ‘in teklifi 329.838.845,00 TL olarak kayıtlara geçti. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre (TH) Taahhüt Haber 8 Bölge DİYARBAKIR sınırları içinde yer alan, Siirt ve Şırnak’ta inşa edilecek.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3087 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/2nci-kisim-teias-nin-110694-olcer-insaat-remzi-aric/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

15 MART 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ EDYÜ ve YM’LERİ TOPLAMI 680 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLLIĞI ŞÖYLE:

– TKİ Gn Md Ankara / 2023/35623 — Çli Müdürlüğü A/5 Panosu 10.500.000 Ton Dekapaj Ve 2.000.000 Ton Kömür Kazı, Yükleme Ve Nakliye Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 219.655.000 TL olarak açıklanan ihalede KISIKDERE KÖMÜR MADEN AŞ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KISIKDERE KÖMÜR MADEN AŞ ‘in teklifi 216.485.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3087 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tki-gn-md-nin-35623-kisikdere-komur/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

 İstanbul Büyükşehir İSKİ Gn Md / 2023/114262 — Avrupa Yakası 8, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Dere Temizlik Bakım Onarım İnşaatı Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 22 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 261.840.274 TL olarak açıklanan ihalede TEKİN YAPI TURİZM sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 5 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. TEKİN YAPI TURİZM ‘in teklifi 185.938.750,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3087 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-nin-114262-tekin-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/72554 — Bolu İli Dörtdivan İlçesi Merkez Mahallesi 139 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 198.612.552 TL olarak açıklanan ihalede ODEN YAPI TAAHHÜT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ODEN YAPI TAAHHÜT ‘in teklifi 196.990.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3087 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-72554-bolu-oden-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 15.3.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

15 MART 2023 ÇARŞAMBA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’LERİ ED/10-EDYA ve YM’LERİ TOPLAMI 380 MİLYON LİRAYI GEÇEN 8  ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Batman Bld Park Bahçe Md / 2023/131865 — Muhtelif Bölgelerde Çocuk Oyun Gurubu Ve Spor Aletleri Yapım İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 6 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 35.599.674 TL olarak açıklanan ihalede BİÇEN MÜHENDİSLİK sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. BİÇEN MÜHENDİSLİK ‘in teklifi 31.700.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– DSİ 21 Bölge Md Aydın / 2023/84614 — Muğla Bodrum İlçe Merkezi Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2_Kısım İkmali Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 1 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 41.987.202 TL olarak açıklanan ihalede SADETTİN KAAN PEKMEZ tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SADETTİN KAAN PEKMEZ ‘in teklifi 44.719.250,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Çevre Şehircilik Yapı İşleri Gn Md Ankara / 2023/138046 — İstanbul Silivri 5350 Ada 1 Parsel, Silivri 1571 Ada 1 Parsel Ve Silivri 8221 Ada 1 Parsel 12 Sınıflık Anaokulları Yapım İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 94.945.942 TL olarak açıklanan ihalede CEVHER YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. CEVHER YAPI ‘in teklifi 90.750.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1508666 — Eskişehir Günyüzü At Ve Tigh Projesi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 78 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 42.477.149 TL olarak açıklanan ihalede KARTAL HARİTA sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor KARTAL HARİTA ‘in teklifi 25.738.230,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Sivas İl Özel İdare / 2023/135544 — Sivas Divriği Mustafa Necati 12 Derslikli Okul İkmal Yapım İşi Yapım İşi / 13 Mart 2023 Pazartesi günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 30.552.860 TL olarak açıklanan ihalede SELHATTİN KOÇ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SELHATTİN KOÇ ‘in teklifi 33.330.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Sivas İl Özel İdare / 2023/135947 — Sivas Divriği Naci Demirağ 12 Derslikli Anadolu Lisesi İkmal Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 35.353.654 TL olarak açıklanan ihalede SELHATTİN KOÇ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SELHATTİN KOÇ ‘in teklifi 37.760.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Manisa Kula Bld / 2023/166621 — Kula Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Yapılması İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 4 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 56.227.584 TL olarak açıklanan ihalede TAT GRUP İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. TAT GRUP İNŞAAT ‘in teklifi 60.641.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

– Karayolları 2 Bölge Md İzmir / 2023/145832 — Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Yollarda Trafik Bilgi Levhalarının Yapılması İşi Yapım İşi / 14 Mart 2023 Salı günü yapılan ve 9 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 51.840.313 TL olarak açıklanan ihalede KİSAN AKILLI ULAŞIM sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sınır değer altında kalan firmaların sorgulanmayacağı, bir başka deyişle SD altında kalan firmalardan (ADTA) aşırı düşük teklif açıklamaları istenmeyeceği koşulu geçerliydi. İhalenin 2’nci oturum değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerte sonuçlanması bekleniyor KİSAN AKILLI ULAŞIM ‘in teklifi 35.570.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 15 Mart 2023 Çarşamba  tarih ve 3088 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 55 – 64

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 16.03.2023 - 3089 - 17
TH / 16.03.2023 – 3089 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 782 milyon 171 bin TL tutarında 21 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı. 13 Mart 2023 Pazartesi ve 14 Mart 2022 Salı günleri KİK Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 15 Mart 2023 Çarşamba tarih ve 3088  sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 21 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’leri toplamı (Yaklaşık Maliyet) 600 milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ, YM’leri toplamı 680 milyon lirayı geçen 3 adet EDYÜ (YM’si eşik değerin yarısının üstünde ancak eşik değerin altında) ve YM’leri toplamı 380 milyon lirayı geçen 8 adet ED/10-EDYA (Yaklaşık maliyeti (YM) eşik değerin onda birinin üstünde ancak eşik değerin yarısının altında) olmak üzere toplam 13adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu.