Taahhüt Haber’de 16 Aralık 2022 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 900 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 ve olmak üzere, 5 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in geçen haftanı son günü yayınlanan 16 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3025 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lira civarında 56 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Aralık 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 900 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 ARALIK 202 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 900 MİLYONLİRA CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 5 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1050698 – Düzce İli Dereleri Üzerindeki Yapıların Yapım ve Rehabilitasyon ikmali için 16 Ocak 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 90 ‘inden az olmamak üzere AI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3025 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-5-bolge-ilana-cikti-1050698-duzce/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– UŞAK ÜNİVERSİTESİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1360188 – Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi inşaatı için 16 Ocak 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3025 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/usak-universitesi-ilana-cikti-1360188/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1340238 – Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım Onarım Tadilat IX Grup İnşaatı için 13 Ocak 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3025 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-ilana-cikti-1340238/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

16 ARALIK 202 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 250 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Aydın Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2022/1391218 — Aydın İli Söke İlçesi Otogar Yapım İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1354175 — Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi Kompleksi Çevre Düzenlemesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3025 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 19.12.2022 - 3026 - 13
TH / 19.12.2022 – 3026 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanı son günü yayınlanan 16 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3025 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lira civarında 56 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Aralık 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 900 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 5 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.