Taahhüt Haber’de 16 Eylül 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yarısa üstü ancak ED’in altında 3 adet önemli SBİS yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 16 Eylül 2022 Cuma ve  tarih ve 2960 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 50 milyon.700 bin TL olan 62 adet  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı 15 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2960 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 3 adet  SBİS  (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla takriben 500 milyon liraya yaklaşan bu 4 önemli  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 EYLÜL CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE 1 SBİS’İN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– İZBETON (İKN. 2022/466303 ) Taş Ocağından Muhtelif Ebatlarda Agrega, Balast ve Plent-Miks Temel Malzeme Üretilmesi ihalesini 223.000.000 TL ihale bedeli ile METE ALTYAPI+GÖKHAN MADENCİLİK kazandı. Sözleşmesi 2 Eylül 2022 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 5 Eylül 2022 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Taş Ocağında Muhtelif Ebatlarda 3.800.000 Ton BF.04 Oc. Taş. (0-5, 5-12, 12-19. 19-25, 19-38) mm’ lik Asfalt ve Beton Agregası Hazırlanması, 1.000.000 Ton BF.02 Ocak Taşından (0-38,0-50 veya 0-70) mm’lik Alt Tem. Malz. Haz.  İşleri olan ve 1095 gün süre verilen yatırımın 03.09.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Eylül 2022 Cuma tarihli ve işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 2960 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 29.6.2022 tarihli ve 2907 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 69 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/izbeton-466303-mete-altyapi-gokhan-madencilik/

16 EYLÜL CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA OLAN 3 SBİS’İN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Karayolları 18 Bölge Md Kars 2022/614594 – Çamlıçatak Ayrım -Çıldır km:16+500–28+600 Arası Eksik Kalan İmalatlar İle km:28+600-33+500 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Üstyapı (PMAT, PMT ve BSK) İşleri İkmal Yapım İşi – Yatırımı 117.513.513,15 TL ihale bedeli ile AZİZOĞLU PROJE MÜHENDİSLİK İNŞ LTD hayata geçirecek.

– Karayolları 1 Bölge Md İstanbul 2022/672475 – Çorlu Marmaracık (K1) Kavşağı, İpsala Kapucu Kanal Köprüsü ve Bölge Geneli Trafik Güvenliği Açısından İhtiyaç Duyulan Kavşakların Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı ve Çeşitli İşler Yapım İşi / Yatırım 60.680.366,82 TL ihale bedeli ile ZİDA YAPI İNŞAAT NAKLİYAT AŞ inşa edecek.

– Karayolları 7 Bölge Md Samsun 2022/280767 – Artova-(Tokat-16 Bl Hd) Ayrım İl Yolu km: 91+940,60- 110+305,90 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları ve Üstyapı İşleri (BSK)  / İşi 94.928.322,00 TL ihale bedeli ile ACARMAK İNŞAAT+OSMAN ACAR yapacak.

Sözleşmeye bağlanmış ihale sonuçlarının tam listesi için BKZ 16 Eylül 2022 Cuma  tarih ve 2960  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 54-67

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu

13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH: Taahhüt Haber

TH / 19.9.2022 - 2961 - 16
TH / 19.9.2022 – 2961 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 16 Eylül 2022 Cuma ve  tarih ve 2960 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 50 milyon.700 bin TL olan 62 adet  (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı 15 Eylül 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16 Eylül 2022 Cuma tarih ve 2960 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 62 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında 3 adet  SBİS  (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla takriben 500 milyon liraya yaklaşan bu 4 önemli  (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.