Taahhüt Haber’de 16 Kasım 2022 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 250 milyon TL civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 6 olmak üzere, 9 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 3003 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar TL civarında 94 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 94 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 6 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 250 milyon TL civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 500 MİLYON TL CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KÜTAHYA BELEDİYESİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1193366 – Kanal Kütahya Rekreasyon Alanı 1. Etap Çevre Düzenlemesi işi için 15 Aralık 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 3003 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kutahya-belediyesi-ilana-cikti-1193366/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1212956 – Rize Güneysu 100 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 14 Aralık 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 3003 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-1212956-rize/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1223553 – Niğde Çamardı Bereketli 285 Konut inşaatı için 23 Aralık 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Kasım 2022 Çarşamba tarihli ve 3003 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1223553-nigde/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 16 Kasım 2022 Çarşamba Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 750 MİLYON TL CİVARINDA OLAN 6 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ Arazi Toplulaştırma TİGH Dai Bşk / 2022/1213838 — Diyarbakır Silvan ve Sur İlçeleri AT ve TİGH yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Ankara Büyükşehir Fen İşl Dai Bşk / 2022/1204090 — Elmadağ Kesimhane Binası İnşaatı Yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.12.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1223133 — Elazığ İli Merkez İlçesi Yurtbaşı Beldesi Hoğu Cumhuriyet Mahallesi 79 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 08.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Siirt Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2022/1229249 — Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 09.12.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 22 Bölge Md Trabzon / 2022/1205801 — Giresun-Şebinkarahisar Altınçevre Göleti İkmali yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 08.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Kütahya Bld Park Bahçe Md / 2022/1200623 — Bayraktepe Park Alanı Düzenlemesi ve Yoncalı Mesire Alanı Düzenlemesi Yapılması İşi yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 15.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 3003 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 17.11.2022 - 3004 - 12
TH / 17.11.2022 – 3004 – 12

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Kasım 2022 Çarşamba tarih ve 3003 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar TL civarında 94 adet ihale ilanı yer aldı. 15 Kasım 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 94 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 6 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 250 milyon TL civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 9 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.