Taahhüt Haber’de 16 Ocak 2023 Pazartesi günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 350 milyon lirayı geçen 2 adet EDÜ ve yine 2 adet EDYÜ önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 16  Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 724 milyon 463 bin TL olan 16  adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 12 Ocak 2023 Perşembe ve 13 Ocak 2023 Cuma  günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16  Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 200  milyon liraya yaklaşan 2  ve YM’si EDYÜ YM’leri toplamı 175  milyon liraya yaklaşan  2 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 350 milyon  lirayı geçen  bu 4 adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN )  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 13 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘ın 2022/1340238 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Anadolu Yakası Kamu Binaları Bakım, Onarım, Tadilat ve Ek Hizmet Yapıları IX Grup İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 379.519.296 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GNR ALTYAPI (VAROL GRUP) + REMAK İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. GNR ALTYAPI İNŞAAT + REMAK İNŞAAT firmasının teklifi 343.163.671,90 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-1340238-gnr-altyapi-remak-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

12 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1373159 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 6 Etap 641 Konut, 12 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 770.381.736 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MİSEK İNŞAAT tek teklif sahibi olarak ve tabiatiyle en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. MİSEK İNŞAAT firmasının teklifi 838.853.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 16 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1373159-istanbul-misek-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 16.1.2023 Taahhüt Haber “ yazabilirsiniz.)

16 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI  175 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 2 ADET İHALELERE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli Büyükşehir Yol Sanat Yapı Kont Şb Md / 2022/1386164 —  Darıca İlçesi Osmangazi Köprü İkilemesi ve Bağlantı Yolu İkmal İnşaatı Yapımı —  13.01.2023 günü yapılan ve 2 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  94.472.181,-TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  91.878.832,00 TL ile AYCAL İNŞAAT+SONTEK GRUP’tan geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– Ankara Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1381335 –  Ankara İli Paket 12 Eğitim Yapıları inşaatı  —  13.01.2023  günü yapılan ve 9  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  94.149.330,-TL. olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  87.454.796,- TL. ile  SELİM TUĞRUL NOKTA MİMARLIK MÜHENDİSLİK’ten geldi.  İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi muhtemel gözüküyor.

hale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 16 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 32-38

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanacak olan teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 17.01.2023 - 3047 - 15
TH / 17.01.2023 – 3047 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü  yayınlanan 16  Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı  1 milyar 724 milyon 463 bin TL olan 16  adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 12 Ocak 2023 Perşembe ve 13 Ocak 2023 Cuma  günü gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim 2ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 16  Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3046 sayılı  (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 16 ihaleye verilen teklifler liçinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – YM’leri toplamı 1 milyar 200  milyon liraya yaklaşan 2  ve YM’si EDYÜ YM’leri toplamı 175  milyon liraya yaklaşan  2 adet olmak üzeret toplam 5 önemli ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 350 milyon  lirayı geçen  bu 4 adet  önemli ihalelere verilen teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.