Taahhüt Haber’de 17 Şubat 2023 Cuma günü yaklaşık maliyetleri toplamı 660  milyon lirayı geçen 1 EDÜ (Eşik Değer Üstü) ve 2 EDYÜ (Eşik Değeirin Yarısı Üstü) olmak üzere 3 adet önemli, ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 17 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3070 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 127 milyon 204 bin TL’yi geçen 15  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 15 Şubat 2023 Çarşamba  ve 16 Şubat 2023 Perşembe günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3070 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si toplamı 460 milyon lirayı geçen 1 ve YM’leri toplamı 200 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

17 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDÜ (EŞİK DEĞER ÜSTÜ), YAKLAŞIK MALİYETİ 460 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞII ŞÖYLE:

– TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK YATIRIMLARI GN MD / 2023/26205 — RİZE GÜNEYSU 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ YAPIMI yapım işi / 15 Şubat 2023 Çarşamba günü yapılan ve 3 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 443.439.025 TL olarak açıklanan ihalede HÜSAMETTİN PEKER İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. HÜSAMETTİN PEKER İNŞAAT ‘in teklifi 468.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 17 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3070 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-26205-husamettin-peker-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 17.2.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

17 ŞUBAT 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ EDYÜ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 200 MİLYON LİRAYA YAKLAŞIK 2 ADET İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) KISA BAŞLIĞI ŞÖYLE

– DSİ 17 Bölge Md Van / 2022/1512257 — Van Tuşba İlçe Merkezi Navun, Yılan Ve Curna Dereleri 1 Kısım Yapım İşi / 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 95.061.371 TL olarak açıklanan ihalede lik oturum sonunda yapılan belirlemelere göre makul teklif olarak dikkat çeken ENGİL MÜHENDİSLİK + SİDARSAN ‘in teklifi 78.487.040,25 TL olarak kayıtlara geçti.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2023/59778 — Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü(Teiaş) Merkez / 16 Şubat 2023 Perşembe günü yapılan ve 5 teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti 96.615.360 TL olarak açıklanan ihalede lik oturum sonunda yapılan belirlemelere göre MUSTAFA TÜRKMEN ‘in teklifi 88.780.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 18 Şubat 2023 Cuma tarih ve 3070 sayılı Taahhüt Haber Sayfa 49-54

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 20.02.2023 - 3071 - 18
TH / 20.02.2023 – 3071 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son iş günü yayınlanan 17 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3070 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 127 milyon 204 bin TL’yi geçen 15  adet ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer aldı. 15 Şubat 2023 Çarşamba  ve 16 Şubat 2023 Perşembe günleri yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 17 Şubat 2023 Cuma  tarih ve 3070 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 15 ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (Yaklaşık Maliyet) EDÜ (Eşik Değer Üstü) YM’si toplamı 460 milyon lirayı geçen 1 ve YM’leri toplamı 200 milyon liraya yaklaşan EDYÜ (Eşik Değerin Yarısı Üstü) 2 olmak üzere toplam 3 adet önemli teklifler (ihale sonucu) yer buldu. Bu 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler listelerinin (ihale sonucunun) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.