Taahhüt Haber’de 19 Ağustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ve ED’nin yarısı üstü 3 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 19 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2941 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lirayı geçen 71 adet ihale ilanı yayınlandı. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 71 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  500 milyon liraya yaklaşan bu 4  önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

19 AĞUSTOS 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN 1 ADET YM’Sİ EDÜ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– SİNCAN BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/817620 – Ziir Vadisi Rekreasyon Alanı inşaatı için 16 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere (A) XVIII. Grup Saha İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 19 Ağustos 2022 Cuma tarihli ve 2941 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/sincan-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-817620-ziir-vadisi/

19 AĞUSTOS 2022 CUMA  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 3 ADET İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İzmir Büyükşehir Raylı Sistem Şb Md  2022/808701  – İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi İzban Hattı Üzerinde 2 Adet İstasyon Yapım İşi  / İhale 12.09.2022 tarihinde yapılacak.

– Erzurum Valiliği Yat İzl Koor Bşk  2022/823621  – Yakutiye İlçesi 20 Derslikli Fen Lisesi ve 200 Kişilik Pansiyon Yapım İşi  / İhale 09.09.2022  tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk  2022/822327  – Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu 1 Adet Cami, İzmir İli Gaziemir İlçesi Hava Astsubay MYOkulu 1 Adet Cami ve Yalova İli Altınova İlçesi Deniz Astsubay MYOkulu 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  / İhale 9.9.2022  tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 19 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2941 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 22.8.2022 - 2942 - 18
TH / 22.8.2022 – 2942 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 19 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2941 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar lirayı geçen 71 adet ihale ilanı yayınlandı. 18 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 71 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  500 milyon liraya yaklaşan bu 4  önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.