Taahhüt Haber’de 2 Ağustos 2022 Salı günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yarısı üstü 3 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 2 Ağustos 2022 Salı tarih ve 2928 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 300 milyon lirayı geçen 50 adet ihale ilanı yayınlandı. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. 2 Ağustos 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 100  milyon liraya yaklaşan bu 5 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 800 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 EDÜ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DHMİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/745279 – Kapadokya Havalımanı Termınal Bınası ve Mütemmım Tesısler inşaatı için 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere BIII grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2928 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-ihale-duyurusu-yapti-745279-kapadokya-havalimani/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/747533 – Amasya İpekköyi 425 Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı için 15 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ından az olmamak üzere B/II grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2928 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-747533-amasya-ipekkoyi/

2 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 300  MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN  YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 3  İHALE DUYURUSUNUN BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 8 Bölge Md Erzurum 2022/711042 – Erzurum Uzundere Göleti İkmali yapım işi / İhale 1.09.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/753543 – Gümüşhane İli Merkez İlçesi Karaer Mahallesi Millet Bahçesi İle Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi / İhale 26.08.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk  2022/747860 Bilecik İli, İnhisar İlçesi, Zafer Mahallesi 144 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi  / İhale 14.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 2 Ağustos 2022 Salı tarih ve 2928  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 3.8.2022 - 2929 - 17
TH / 3.8.2022 – 2929 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 2 Ağustos 2022 Salı tarih ve 2928 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 300 milyon lirayı geçen 50 adet ihale ilanı yayınlandı. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 3 ihale ilanı daha yer buldu. 2 Ağustos 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 100  milyon liraya yaklaşan bu 5 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.