Taahhüt Haber’de 2 Ocak 2023 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 25 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 olmak üzere, 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ve yeni yılın ilk günü yayınlanan 2 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3036 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 400 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 30 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 25 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

2 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 650 MİLYON LİRA CİVARINDA 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ GN MD İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1473553 – Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım İkmali inşaatı için 7 Şubat 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-gn-md-ilana-cikti-1473553-diyarbakir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 2 Ocak 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– DSİ 9 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1495072 – Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı İkmali 2 Kısım inşaatı için 1 Şubat 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 20 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-9-bolge-ilana-cikti-1495072-bingol/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 2 Ocak 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– DSİ 19 BÖLGE İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/991117 – Sivas Gemerek Kartalkaya Barajı Sulaması inşaatı için 10 Şubat 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 20 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-ilana-cikti-991117-sivas/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 2 Ocak 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1482311 – İstanbul Arnavutköy Taşoluk 158 Konut 12 Dükkan inşaatı için 31 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1482311-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 2 Ocak 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1492372 – Manisa Yunusemre 32D, Turgultlu 24D Eğitim Binası ve 200 Kişilik Pansiyon inşaatı için 27 Ocak 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli ve 3036 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1492372-manisa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 2 Ocak 2023 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

2 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1480374 — Eskişehir İli Mihalgazi İlçesi Sakarıılıca Mahallesi 71 Konut ve 1 Adet Sosyal Tesis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 23.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Hatay Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2022/1472174 — İskenderun vergi Dairesi İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 23.01.2023 tarihinde yapılacak.

– Muğla Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1473822 — Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.01.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 2 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3036 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 16

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 03.01.2023 - 3037 - 14
TH / 03.01.2023 – 3037 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ve yeni yılın ilk günü yayınlanan 2 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3036 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 400 milyon lira civarında 42 adet ihale ilanı yer aldı. 30 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 2 Ocak 2023 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 42 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 2 milyar 25 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.