Taahhüt Haber’de 21 Aralık 2022 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 800 milyon liraya yaklaşan YM’si EDÜ 1 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 279 bin lira olan 31 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 31 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedeli bu yılın fiyatlarıyla 800 milyon liraya yaklaşan bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELİ 800 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– KGM 5 BÖLGE (İKN. 2022/1290978 ) Toprakkale – İskenderun Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK Üstyapı inşaatı ihalesini 794.719.490 TL ihale bedeli ile SNH İNŞAAT TUR TİC ve SAN LTD kazandı Yatırım Toprakkale-İskenderun Yolu km: 112+790-121+000 İle km:124+150-132+700 Arasında inşa edilecek. Sözleşmesi  14 Aralık 2022 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 14 Aralık 2022 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Karayolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK Üstyapı inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 240 gün süre verilen yatırımın 11.08.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 21 Aralık 2022 Çarşamba tarihli ve 3028 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-5-bolge-nin-1290978-snh-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.12.2022 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 21 Aralık 2022 Çarşamba tarihli ve 3028 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 49-55

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 22.12.2022 - 3029 - 13
TH / 22.12.2022 – 3029 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar 279 bin lira olan 31 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 20 Aralık 2022 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 500 bin TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 21 Aralık 2022 Çarşamba tarih ve 3028 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 31 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedeli bu yılın fiyatlarıyla 800 milyon liraya yaklaşan bu 1 önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.