Taahhüt Haber’de 21 Eylül 2023 Perşembe günü YM’leri toplamı 1 milyar 195 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 4 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 21 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3217 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 979 milyon 141 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 21 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3217 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 17 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 195 milyon lirayı geçen bu 4 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 860 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale edilen GENÇLİK SPOR BAKANLIĞI ‘nın 2023/834338 ihale kayıt numaralı (İKN) Kahramanmaraş 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 436.406.540 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİBA HALI MEDİKAL teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. FİBA HALI MEDİKAL firmasının teklifi 449.449.049,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet- Betonarme- Kahramanmaraş 1000 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi yapımını kapsıyor. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kahramanmaraş İlinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 21 Eylül 2023 Perşembe tarihli ve 3217 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-nin-834338-kahramanmaras-fiba-hali/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale edilen İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/819533 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul Geneli Asfalt Kaplama Yapılması İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 426.834.043 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAAN YOL İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KAAN YOL İNŞAAT firmasının teklifi 314.927.690,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 26 Kalem yapımını kapsıyor. 340 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 21 Eylül 2023 Perşembe tarihli ve 3217 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-819533-kaan-yol-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

21 EYLÜL 2023 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 335 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale edilen KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/859121 ihale kayıt numaralı (İKN) Derince İlçesi Belediye Hizmet Binası İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 181.841.559 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİBA HALI MEDİKAL + MABEYN İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. FİBA HALI MEDİKAL + MABEYN İNŞAAT firmasının teklifi 174.890.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 10.000 m²’lik Alanda İkmal İnşaat Yapılması yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli ili Derince ilçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 21 Eylül 2023 Perşembe tarihli ve 3217 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 58 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kocaeli-buyuksehir-nin-859121-fiba-hali-medikal-mabeyn-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/889923 ihale kayıt numaralı (İKN) Denizli İli Babadağ İlçesi Kelleci Mh 4 Derslikli Kelleci Okulu, Çal İlçesi Hüseyinler Mh 16 Derslikli Çal Mesleki ve Tek And Lisesi, Acıpayam İlçesi Yukarı Mh 24 Derslikli Cumhuriyet Anadolu Lisesi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 157.106.767 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR TAAHHÜT YAPI teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. AKAR TAAHHÜT YAPI firmasının teklifi 149.100.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 4 Derslikli, 1 Adet 16 Derslikli ve 1 Adet 24 Derslikli Eğitim Yapısı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi yapımını kapsıyor. 500 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Denizli ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 21 Eylül 2023 Perşembe tarihli ve 3217 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 56 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-889923-denizli/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 21.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 21 Eylül 2023 Perşembe tarihli ve 3217 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 – 58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 22.09.2023 - 3218 - 15
TH / 22.09.2023 – 3218 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 21 Eylül 2023 Perşembe tarih ve 3217 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 979 milyon 141 bin TL olan 17 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.