Taahhüt Haber’de 22 Eylül 2023 Cuma günü YM’leri toplamı 2 milyar 455 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 5 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 436 milyon 919 bin TL olan 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  21 Eylül 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 3 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar 455 milyon lirayı geçen bu 5 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

22 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 2 MİLYAR 145 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  21 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2023/857907 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 257 Adet Konut ve 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 797.916.758 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ATLANTİS MODERN YAPILAR + SU YÜKLENİM İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ATLANTİS MODERN YAPILAR + SU YÜKLENİM İNŞAAT firmasının teklifi 769.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 257 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 400 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-857907-istanbul-atlantis-modern-yapilar-su-yuklenim-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  20 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale edilen DHMİ ‘nın 2023/840620 ihale kayıt numaralı (İKN) Kars Harakani Havalimanı Pist Tadilatı İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 689.989.511 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GENA İNŞAAT TURİZM en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. GENA İNŞAAT TURİZM firmasının teklifi 619.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 1 Adet- (Projeleri ve Diğer Dokümanlarında Belirtili Miktarlarda Asfalt Kaplama PAT Sahaları İmalatları İle Bunlara Ait Elektrik İmalatları) Kars Harakani Havalimanı Pist Tadilatı -Yapım yapımını kapsıyor. 800 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kars Harakani Havalimanında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dhmi-nin-840620-kars-gena-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  21 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen ADALET BAKANLIĞI ‘nın 2023/797644 ihale kayıt numaralı (İKN) Mardin Adalet Binası İkmal İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 659.190.440 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HALİÇ MAKİNA + NURPA MÜHENDİSLİK teklifiyle ve tek teklif sahibi olarak tabiatıyla en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HALİÇ MAKİNA + NURPA MÜHENDİSLİK firmasının teklifi 719.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 2 Bodrum + Zemin + 5 Normal + Çatı Katı Olmak Üzere Toplam 42.762,59 m2 İnşaat Alanına Sahip 1 Adet Betonarme Adalet Binasının İkmal İnşaatı Yaptırılacaktır. yapımını kapsıyor. 700 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mardin ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 53 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/adalet-bakanligi-nin-797644-mardin-halic-makina-nurpa-muhendislik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

22 EYLÜL 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 310 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  21 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/885820 ihale kayıt numaralı (İKN) Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Geneli Alanlarda Kaldırım Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 160.576.486 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SINIR TAŞ SANAYİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SINIR TAŞ SANAYİ firmasının teklifi 134.808.939,50 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 28 Kalem Malzeme İle Kaldırım Yapımı yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep İli Şehitkamil İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-buyuksehir-nin-885820-sinir-tas-sanayi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  21 Eylül 2023 Perşembe günü ihale edilen GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR ‘nın 2023/885216 ihale kayıt numaralı (İKN) Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Geneli Alanlarda Kaldırım Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 150.084.260 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda SINIR TAŞ SANAYİ en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. SINIR TAŞ SANAYİ firmasının teklifi 125.719.523,50 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 28 Kalem Malzeme Kaldırım Yapımı yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/gaziantep-buyuksehir-nin-885216-sinir-tas-sanayi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 22.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 22 Eylül 2023 Cuma tarihli ve 3218 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 – 58

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 23.09.2023 - 3219 - 16
TH / 25.09.2023 – 3219 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 22 Eylül 2023 Cuma tarih ve 3218 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 3 milyar 436 milyon 919 bin TL olan 24 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.