Taahhüt Haber’de 23 Ağustos 2022 Salı günü YM’si EDÜ 7 ve ED’nin yarısı üstü 1 adet ihale duyurusu yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 23 Ağustos 2022 Salı  tarih ve 2943 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar lirayı geçen 83 adet ihale ilanı yayınlandı. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

23 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN 7 ADET YM’Sİ EDÜ İHALE İLANININ BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/830006 – İstanbul Arnavutköy Baklalı 3 Etap 621 Konut 10 Dükkan inşaatı için 28 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-830006-istanbul-arnavutkoy/

– TKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/814243 – AELİ Çöllolar-1 Panosu 18.000.000 m³ Dekapaj işi için 28 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tki-ihale-duyurusu-yapti-814243/

– SAĞLIK BAKANLIĞI ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/828524 – Rize Güneysu 100 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı için 23 Eylül 2022 Cuma günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-828524-rize-guneysu/

– İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/810546 – 2022 Yılı Avrupa 1, Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı İçmesuyu ve Atıksu Hatlarında Yapım, Bakım ve Onarım İşi (3) için 21 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-810546/

– İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/810511 – 2022 Yılı Avrupa 1, Bölge Abone İşleri Daire Başkanlığı İçmesuyu ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım ve Onarım İşi (1) için 22 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-810511/

– İSKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/810568 – 2022 Yılı Asya Abone İşleri Daire Başkanlığı İçmesuyu ve Atıksu Hatları Yapım, Bakım ve Onarım İşi (2) için 21 Eylül 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı. tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-ihale-duyurusu-yapti-810568/

– BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/825146 – Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Araştırma Hastanesi İkmalİ için 22 Eylül 2022 Perşembe günü teklifleri alacak

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 23 Ağustos 2022 Salı tarihli ve 2943 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/bingol-universitesi-ihale-duyurusu-yapti-825146/

23 AĞUSTOS 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN 1 ADET İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– Kocaeli Körfez Bld Fen İşl Md  2022/824964  – Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi Yapım İşi     / İhale 15.09.2022  tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 23 Ağustos 2022 Salı  tarih ve 2943 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 24.8.2022 - 2944 - 15
TH / 24.8.2022 – 2944 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü  yayınlanan 23 Ağustos 2022 Salı  tarih ve 2943 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 2 milyar lirayı geçen 83 adet ihale ilanı yayınlandı. 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 83 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 7 adet ihale duyurusu yer aldı. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı daha yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı  1 milyar 500 milyon liraya yaklaşan bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.