Taahhüt Haber’de 25 Haziran 2024 Salı günü YM’leri toplamı 1 milyar 455 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 25 Haziran 2024 Salı tarih ve 3406 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 542 milyon 385 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  24 Haziran 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 25 Haziran 2024 Salı tarih ve 3406 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 18 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 455 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

25 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 530 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  20 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/657788 ihale kayıt numaralı (İKN) Kayseri İli, Pınarbaşı İlçesi, Kayaönü Mahallesi, 4 Etap 206 Adet Konut ve 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 530.872.488 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KAYSA İNŞAAT + MEHMET PİRAN KAYA + KÖROĞLU KARDEŞLER en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. KAYSA İNŞAAT + MEHMET PİRAN KAYA + KÖROĞLU KARDEŞLER firmasının teklifi 424.843.343,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 206 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kayseri ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 25 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3406 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-657788-kayseri-ili-pinarbasi-ilcesi-kayaonu-mahallesi-4-etap-206-adet-konut-ve-1-adet-2-dukkanli-ticaret-merkezi-insaatlari-kaysa-insaat-mehmet-piran-kaya-koroglu-kardesler/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

25 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 925 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  24 Haziran 2024 Pazartesi günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/637624 ihale kayıt numaralı (İKN) Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sulusaray Beldesi 177 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 490.723.769 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ZİRVE YAPI+ONURAY İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ZİRVE YAPI+ONURAY İNŞAAT firmasının teklifi 368.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 177 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Nevşehir ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 25 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3406 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-637624-nevsehir-ili-merkez-ilcesi-sulusaray-beldesi-177-adet-konut-insaati-ile-altyapi-ve-cevre-duzenlemesi-insaati-zirve-yapi-onuray-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  20 Haziran 2024 Perşembe günü ihale edilen DİYARBAKIR YİKOB ‘nın 2024/640705 ihale kayıt numaralı (İKN) Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Topraktaş Mah 0/461 Nolu Parselde 32 Derslikli İlkokul 32 Derslikli Ortaokul ve 0/462 Nolu Parselde 32 Derslikli Ortaokul Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 437.464.301 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda MEFE İNŞAAT+EZB İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. MEFE İNŞAAT+EZB İNŞAAT firmasının teklifi 316.650.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş 3 Adet 32 Derslik Okul Yapım İşi 0/461 32 Derslik İlkokul: B+Z+3 Kat 6257,04 m2 0/461 32 Derslik Ortaokul: B+Z+3 Kat 6865,23 m2 0/462 32 Derslik Ortaokul: B+Z+3 Kat 6105,26 m2 yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 8 BÖLGE – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Diyarbakır İli Bağlar İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 25 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3406 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 24 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/diyarbakir-yikob-640705-diyarbakir-ili-baglar-ilcesi-topraktas-mah-0-461-nolu-parselde-32-derslikli-ilkokul-32-derslikli-ortaokul-ve-0-462-nolu-parselde-32-derslikli-ortaokul-yapim-mefe-insaat-ezb/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 25.06.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 25 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3406 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 19-28

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 26.06.2024 - 3407 - 9
TH / 26.06.2024 – 3407 – 9

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 25 Haziran 2024 Salı tarih ve 3406 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 542 milyon 385 bin TL olan 18 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.