Taahhüt Haber’de 28 Temmuz 2022 Perşembe günü YM’si EDÜ 2 ve ED’nin yarısı üstü 5 ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in  haftanın dördüncü günü  yayınlanan 28 Temmuz 2022 Perşembe  tarih ve 2925 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lirayı geçen  85 adet ihale ilanı yayınlandı. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 85 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü, üst sınırı belirsiz 2 ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında olan 4 ve ayrıca Taahhüt Haberin sınıflandırmasında 3 numara ile işaretlediğimiz tahmini YM’si eşik değerin yarısının üstünde ancak üst sınırı belirsiz bir ihale ilanı daha yer buldu. 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 900 milyon liraya yaklaşan bu 7 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN VE TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 400 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 EDÜ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– GÖLBAŞI BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/712754 – Kent Meydanı, Otopark ve Amfi inşaatı için 25 Ağustos 2022 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 100 ‘ünden az olmamak üzere B) Üstyapı (Bina) İşleri–III. Grup: Bina İşleri benzer iş deneyimi olarak aranıyor

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Temmuz 2022 Perşembe tarihli ve 2925 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/golbasi-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-712754/

-TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/734314 – Kırıkkale Bahşılı 5 Etap 210 Konut 1 Cami ve Ticaret Merkezi inşaatı için 6 Eylül 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere B/III grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 28 Temmuz 2022 Perşembe tarihli ve 2925 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-734314-kirikkale-bahsili/

28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE  GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 500 MİLYON LİRAYI GEÇEN VE YM’LERİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ED’NİN ALTINDA OLAN  4 VE YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ BİR İHALE DUYURUSUNUN BAŞLIKLARI İSE ŞÖYLE:

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/734291 – Konya İli Güneysınır İlçesi Karasınır Mahallesi 114 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi  / İhale 25.08.2022 tarihinde yapılacak.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ 2022/728512  – İTM.395 Refereanslı, 154 kV Ereğli-1 TM Yenileme (Aynı Sahada) (ZBK) Yapımı  / İhale 25.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Elazığ Bld Kentsel Dönüşüm Md 2022/730095 – Elazığ Merkez Abdullahpaşa (Sürsürü) Mahallesi 689 Nolu Ada (Proje-3) Üzerinde Kentsel Dönüşüm Kapsamında Konut Yapımı İkmal İşi  / İhale 22.08.2022tarihinde yapılacak.

– Eskişehir Valiliği Yat İzl Koor Bşk 2022/731906 – Eskişehir İli 1 Grup 4 Adet İlköğretim Okulu Yapım İşi   / İhale 18.08.2022 tarihinde yapılacak.

– Bursa Yıldırım Bld Fen İşl Md 2022/720278 – Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi yapım işi  / İhale tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 28 Temmuz 2022 Perşembe  tarih ve 2925 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 29.7.2022 - 2926 - 17
TH / 29.7.2022 – 2926 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in  haftanın dördüncü günü  yayınlanan 28 Temmuz 2022 Perşembe  tarih ve 2925 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 500 milyon lirayı geçen  85 adet ihale ilanı yayınlandı. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 85 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü, üst sınırı belirsiz 2 ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında olan 4 ve ayrıca Taahhüt Haberin sınıflandırmasında 3 numara ile işaretlediğimiz tahmini YM’si eşik değerin yarısının üstünde ancak üst sınırı belirsiz bir ihale ilanı daha yer buldu. 28 Temmuz 2022 Perşembe günü Taahhüt Haber’de yayınlanan ve tahmini YM’leri toplamı 900 milyon liraya yaklaşan bu 7 önemli ihale duyurusunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.