Taahhüt Haber’de 28 Temmuz 2023 Cuma günü ihale bedelleri toplamı 755 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 olmak üzere toplam 3 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 713 milyon 955 bin TL olan 56 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 755 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

29 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 275 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KGM 7 BÖLGE (İKN. 2023/433747 ) Samsun Şehir Geçişi Yeşilkent Kavşağı Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı İşleri (BSK) ve Köprü İşleri inşaatı ihalesini 277.949.450 TL ihale bedeli ile DAĞDELEN YOL YAPI AŞ kazandı Sözleşmesi 12 Temmuz 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 21 Temmuz 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toprak İşleri (325.000 m³ kazı), Sanat Yapıları (3.135 m Kazık, 9.000 m³ Demirli ve Demirsiz Beton, 2.000 m³ İstifsiz Taş Dolgu), Köprü İşleri ( 5.524 m Kazık, 9.750 m3 Demirli Beton ) Üstyapı İşleri (60.000 Ton Plentmiks Alttemel ve Temel, 95.000 m² bitümlü Sıcak Karışım İmalatı) inşaatı işleri işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 480 gün süre verilen yatırımın 11.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Samsun Şehir Geçişi Yeşilkent Kavşağında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-7-bolge-nin-433747-samsun-dagdelen-yol-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  28.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

29 TEMMUZ 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 480 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ 22 BÖLGE (İKN. 2023/434008 ) Kelkit Söğütlü Barajı Sulaması inşaatı ihalesini 259.491.399 TL ihale bedeli ile ASKAR ALTYAPI+MELKAR İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 25 Temmuz 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Brüt 1673 ha Sahanın Toplam 70.358,00 m PE 100 Boru Hattı Döşenmesi, 464 Adet Sanat Yapısı Yapılması ve Sulama İşletmesi işleri işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 900 gün süre verilen yatırımın 10.01.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gümüşhane İli Kelkit İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 41 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-22-bolge-nin-434008-askar-altyapi-melkar-insaat-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına”  28.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/429473 ) Mecidiyeköy Meydanı Yakın Çevresi II. Etap Düzenleme İnşaatı ihalesini 224.175.871 TL ihale bedeli ile KARBİN YAPI+ERGÜN İNŞAAT kazandı Sözleşmesi 24 Temmuz 2023 Pazartesi tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 29 Temmuz 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında 137 Kalemde Çevre Düzenleme İnşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 540 gün süre verilen yatırımın 18.01.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul Mecideyök’de inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-nin-429473-karbin-yapi-ergun-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 28.07.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 28 Temmuz 2023 Cuma tarihli ve 3179 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:39 – 49

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 31.07.2023 - 3180 - 16
TH / 31.07.2023 – 3180 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 713 milyon 955 bin TL olan 56 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 28 Temmuz 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 28 Temmuz 2023 Cuma tarih ve 3179 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 56 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 755 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.