Taahhüt Haber’de 3 Mart 2023 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 850 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 2 olmak üzere, 3 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 597 milyon 250 bin TL. 38 adet ihale ilanı yer aldı. 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 3 Mart 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 38 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 850 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

3 MART 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 400 MİLYON LİRA CİVARINDA 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KARATAY BELEDİYESİ İLANA ÇIKTI, İdare, İKN. 2023/201868 – Karatay Spor Merkezi inşaatı için 6 Nisan 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 3 Mart 2023 Cuma tarihli ve 3080 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/karatay-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-201868/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 3 Mart 2023 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

3 MART 2023 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/202990 — İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 1637 Ada 4 Parsele 32 Derslikli Ortaokul, 32 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.03.2023 tarihinde yapılacak.

– Aksaray Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/183667 — Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatı — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.03.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 18

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH = Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 06.03.2023 - 3081 - 13
TH / 06.03.2023 – 3081 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 3 Mart 2023 Cuma tarih ve 3080 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 597 milyon 250 bin TL. 38 adet ihale ilanı yer aldı. 2 Mart 2023 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 3 Mart 2023 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 38 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 850 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.