Taahhüt Haber’de 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü YM’leri toplamı 1 milyar 85 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 1 ve EDYÜ 2 adet olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 334 milyon 174 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  02 Temmuz 2024 Salı günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 10 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 85 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

03 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 690 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  02 Temmuz 2024 Salı günü ihale edilen ASKİ ‘nın 2024/567793 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara Metropol Kent İçmesuyu Ana İsale Hattı Projesi Yapım İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 463.895.245 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda YASMAK İNŞAAT + ARHAT ENERJİ teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. YASMAK İNŞAAT + ARHAT ENERJİ firmasının teklifi 346.550.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş O 1600 mm 5700 Metre Dış Çapı Ø1626 mm Çelik Boru, 560 Metre O 1400 mm Çelik Boru Döşenmesi, Sanat Yapıları (Tahliye, Vana, Vantuz vb.) Yapılması, Çeşitli Çaplarda Duktil Bağlantı Hatları Yapılması, 3100 Metre Atıksu ve 3355 Metre Yağmursuyu Hatlarının Döşenmesi, Parsel Bağlantıları Yapılması. yapımını kapsıyor. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ankara Yenimahalle, Keçiören ilçelerinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/aski-567793-ankara-metropol-kent-icmesuyu-ana-isale-hatti-projesi-yapim-yasmak-insaat-arhat-enerji/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 03.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  02 Temmuz 2024 Salı günü ihale edilen HATSU ‘nın 2024/430961 ihale kayıt numaralı (İKN) Hatay İli Dörtyol İlçesi İçmesuyu Şebekesi 2. Kademe İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 229.346.914 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda GÜNOK İNŞAAT + DANİLLER İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 1 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. GÜNOK İNŞAAT + DANİLLER İNŞAAT firmasının teklifi 126.660.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Muhtelif Çaplarda Boru ile 76.109 Metre İçmesuyu Şebeke-Terfi Hattı Döşenmesi, 5.000 Adet Abone Bağlantısı Yapılması İle Elektrik , Mekanik İşleri ve Diğer İşler. yapımını kapsıyor. 540 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay İli Dörtyol İlçesinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/hatsu-430961-hatay-ili-dortyol-ilcesi-icmesuyu-sebekesi-2-kademe-insaati-gunok-insaat-daniller-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 03.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

03 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 395 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  02 Temmuz 2024 Salı günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/738008 ihale kayıt numaralı (İKN) Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. ve 2. Bölge 43 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 395.697.610 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ŞENYURT İNŞAAT teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 3 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. ŞENYURT İNŞAAT firmasının teklifi 316.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle; 43 Adet Dükkan İnşaatı, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İle Mevcut İşyerlerine İlave İmalat Yapılması İşi yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-738008-trabzon-ili-ortahisar-ilcesi-comlekci-mahallesi-kentsel-donusum-ve-gelisim-projesi-2-etap-1-ve-2-bolge-43-adet-dukkan-insaati-senyurt-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 03.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarihli ve 3412 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45-50

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 04.07.2024 - 3413 - 14
TH / 04.07.2024 – 3413 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 03 Temmuz 2024 Çarşamba tarih ve 3412 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar 334 milyon 174 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.