Taahhüt Haber’de 04 Temmuz 2024 Perşembe günü YM’leri toplamı 1 milyar 25 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 688 milyon 95 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  03 Temmuz 2024 Çarşamba günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 10 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 25 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

04 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR 25 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  03 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2024/729907 ihale kayıt numaralı (İKN) Kayseri İli Develi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 143 Adet Konut, 1 Adet 3 Dükkânlı Ticaret Merkezi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 405.255.055 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KEMAL KESKİN+ASF 06 teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KEMAL KESKİN+ASF 06 firmasının teklifi 321.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Tünel Kalıp Sistemiyle 143 Adet Konut ve Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapımını kapsıyor. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kayseri ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-729907-kayseri-ili-develi-ilcesi-bahcebasi-mahallesi-143-adet-konut-1-adet-3-dukkanli-ticaret-merkezi-insaati-kemal-keskin-asf-06/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 04.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  03 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihale edilen İSKİ ‘nın 2024/710284 ihale kayıt numaralı (İKN) Avrupa İsale Hatları Bakım, Onarım ve Rehabilitasyon İşi 2 yapım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 351.148.492 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKM YAPI + AKEM YAPI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 2 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. AKM YAPI + AKEM YAPI firmasının teklifi 259.010.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Avrupa Su İsale Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Yer Alan İsale Hatları Üzerinde Meydana Gelmesi Öngörülen 1.436 Adet Arızanın Onarılması (Eski Boruların Değiştirilmesi veya Tamiri), Avrupa Su İsale Şube Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında Yer Alan İsale Hatları Üzerinde Meydana Gelmesi Öngörülen 1.436 Adet Arızanın Onarılması… yapımını kapsıyor. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ili Avrupa Yakasında inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/iski-710284-avrupa-isale-hatlari-bakim-onarim-ve-rehabilitasyon-isi-2-yapim-akm-yapi-akem-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 04.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  03 Temmuz 2024 Çarşamba günü ihale edilen TEİAŞ ‘nın 2024/758284 ihale kayıt numaralı (İKN) HKABY.13 Referanslı, (Küçükbakkalköy-Kadıköy) Brş N-Fikirtepe GIS TM 154 kV, 2×1600 mm², 1,22 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 272.368.198 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda HES HACILAR ELEKTRİK en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. HES HACILAR ELEKTRİK firmasının teklifi 242.202.417,22 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş HKABY.13 Referanslı, (Küçükbakkalköy-Kadıköy) Brş. N.- Fikirtepe GIS TM 154 kV, 2×1600 mm², 1,22 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapımını kapsıyor. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 47 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-758284-hkaby-13-referansli-kucukbakkalkoy-kadikoy-brs-n-fikirtepe-gis-tm-154-kv-2×1600-mm%c2%b2-122-km-xlpe-izoleli-yeralti-guc-kablosu-baglanti-projesi-hes-hacilar-elektrik/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 04.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 04 Temmuz 2024 Perşembe tarihli ve 3413 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 43-47

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 05.07.2024 - 3414 - 14
TH / 05.07.2024 – 3414 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın dördüncü günü yayınlanan 04 Temmuz 2024 Perşembe tarih ve 3413 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 688 milyon 95 bin TL olan 10 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.