Taahhüt Haber’de 5 Ağustos 2022 Cuma günü YM’si EDÜ 1 ihale ilanı yer alırken  ve ED’nin yarısı üstü hiçbir ihale duyurusu yayınlanmadı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 5 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 84 adet ihale ilanı yayınlandı. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 84 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 ihale duyurusu yer aldı. Öte yandan aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında hiçbir ihale ilanı yer bulmadı.  5 Ağustos 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer bulan tek EDÜ ilan olan TOKİ’nin yayınladığı ihale duyurusunun detayını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 AĞUSTOS 2022 CUMA GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN TEK EDÜ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/765575 – Esenler Güney Proje Alanı KDGP 3 Cami 1 Kuran Kursu 2 Mescit, 1 Kapalı otapark 1 Kültür Merkezi inşaatı için 6 Eylül 2022 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60 ‘ından az olmamak üzere B/III grubu işler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Ağustos 2022 Cuma tarihli ve 2931 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-765575-esenler-guney-proje-alani/

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 5 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 8.8.2022 - 2932 - 15
TH / 8.8.2022 – 2932 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü  yayınlanan 5 Ağustos 2022 Cuma tarih ve 2931 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 200 milyon liraya yaklaşan 84 adet ihale ilanı yayınlandı. 4 Ağustos 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak, derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, Taahhüt Haber’de yer alan bu 84 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 ihale duyurusu yer aldı. Öte yandan aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin (ED) yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında hiçbir ihale ilanı yer bulmadı.  5 Ağustos 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer bulan tek EDÜ ilan olan TOKİ’nin yayınladığı ihale duyurusunun detayını haberin devamında bulabilirsiniz.