Taahhüt Haber’de 5 Aralık 2022 Pazartesi günü tahmini YM’leri toplamı 3 milyar lira civarında olan YM’si EDÜ 5 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 olmak üzere, 8 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 5 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3015 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 500 milyon lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. 2 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 65 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 ARALIK 2022 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 700 MİLYON LİRA CİVARINDA 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– BOTAŞ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1105053 – Doğubayazıt Kompresör İstasyonu Atık Baca Gazı Isısının Enerji Dönüşümü inşaatı (Avanslı İş) için 05 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3016 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-ilana-cikti-1105053/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– BOTAŞ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1289747 – Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi inşaatı (Avanslı iş) için 3 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3016 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-ilana-cikti-1289747/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– ELAZIĞ BELEDİYESİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1272441 – Elazığ İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu Hattı 3.Bölge inşaatı için 03 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3016 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/elazig-belediyesi-ilana-cikti-1272441/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– ŞUSKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1295694 – ŞUSKİ 18 MWp Kurulu Güce Sahip Arazi Uygulamalı Fotovoltaik Elektrik Üretim Santrali (Avanslı iş) için 30 Aralık 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3016 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/suski-ilana-cikti-1295694-suski/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1314959 – BUÜ 250 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi İnşaatı Y için 09 Ocak 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihli ve 3016 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/bursa-uludag-universitesi-ilana-cikti-1314959/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 5 Aralık 2022 Pazartesi Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

5 ARALIK 2022 PAZARTESİ GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Erzincan Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1285539 — Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 29.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Ordu Üniversitesi Yapı işl Tek Dai Bşk / 2022/1307384 — İlahiyat Fakültesi Binası Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Edirne Çevre Şehircilik İl Md / 2022/1305675 — Edirne 200 Kişilik Huzurevi Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 26.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 05 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3016 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 06.12.2022 - 3017 - 13
TH / 06.12.2022 – 3017 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 5 Aralık 2022 Pazartesi tarih ve 3015 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 500 milyon lira civarında 65 adet ihale ilanı yer aldı. 2 Aralık 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 65 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 8 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.