Taahhüt Haber’de 5 Eylül 2022 Pazartesi  günü YM’si EDÜ hiçbir ihale ilanı yer almazken sadece ED’nin yarısı üstü 1 adet ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 5 Eylül 2022 Pazartesi tarih ve 2951 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  600  milyon lirayı geçen 82 adet ihale ilanı yayınlandı. 2 Eylül 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 5 Eylül 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 82 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale duyurusu yer almadı. Ancak aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’si   125 milyon lirayı geçen  bu tek  önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 EYLÜL 2022 PAZARTESİ GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI ED’NİN (EŞİK DEĞER) ALTINDA OLAN 1 İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIĞI ŞÖYLE:

– DSİ 21 Bölge Md Aydın 2022/862920 – Aydın Köşk AT ve TİGH Yapım İşi / İhale 23.09.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 5 Eylül 2022 Pazartesi   tarih ve 2951  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 6.9.2022 - 2952 - 16
TH / 6.9.2022 – 2952 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 5 Eylül 2022 Pazartesi tarih ve 2951 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  600  milyon lirayı geçen 82 adet ihale ilanı yayınlandı. 2 Eylül 2022 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 5 Eylül 2022 Pazartesi  günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 82 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale duyurusu yer almadı. Ancak aynı  gün YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 1 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’si   125 milyon lirayı geçen  bu tek  önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.