Taahhüt Haber’de 5 Nisan 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 2 milyar 150 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ 2, EDYÜ 5 ve ED/10-EDYA 7 adet önemli SBİS yer aldı.

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı nominal fiyatlarla 2 milyar 437 milyon 308 bin TL olan 49 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 4 Nisan 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 49 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 5 ve (ED/10-EDYA) Eşik Değerin Onda Birinin üstünde ancak yarısının altında 7 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 2 milyar 150 milyon lirayı geçen bu 14 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI NOMİNAL FİYATLARLA 1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – DSİ GN MD (İKN. 2022/1473553 ) Diyarbakır İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım İkmali inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 815.200.126 TL ihale bedeli ile MBD İNŞAAT+GÜLDEM YAPI kazandı Yatırım Diyarbakır’da inşa edilecek. Sözleşmesi 24 Mart 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 7 Nisan 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Diyarbakır İlinin Uzun Vadeli İçme Suyu İhtiyacının Dicle Barajı’ndan Karşılanması İçin Yaklaşık 31,5 km İsale Hattı ve Pompa İstasyonu İnşaatı işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 730 gün süre verilen yatırımın 7.04.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 8.02.2023 tarih ve 3063 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 55 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-gn-md-nin-2022-1473553-mbd-insaat-guldem-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – SAĞLIK BAKANLIĞI (İKN. 2023/11311 ) Bolvadin 75 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı ihalesini 304.400.000 TL ihale bedeli ile BAYINDIRLAR YAPI AŞ kazandı Yatırım Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 22 Mart 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 31 Mart 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toplam İnşaat Alanı 22.598,18 m² Olan Betonarme B-AZ-Z-4 Katlı Hastane Binası işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 19.11.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 10.02.2023 tarih ve 3065 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 51 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-nin-11311-bayindirlar-yapi-2/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 2022 YILI FİYATLARIYLA 750 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 5 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İSFALT (İKN. 2023/271953 ) & Pazarlık- İstanbul Geneli 2 Kısım Plent Altı Asfalt Temini, Nakli ve Serimi İşi ihalesini 254.185.014 TL ihale bedeli ile DANIŞ ASFALT TAAHHÜT SAN ve TİC AŞ kazandı Yatırım İstanbul İli, Avrupa Yakası 1. 2. 3. 4. ve 5. Bölgelerde inşa edilecek. Sözleşmesi  30 Mart 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 30 Mart 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Yollarda Kullanılmak Üzere Plent Altı Asfalt Temini, Nakli ve Serimi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 99 gün süre verilen yatırımın 7.07.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/isfalt-nin-271953-istanbul-danis-asfalt/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– İSFALT (İKN. 2023/271954 ) & Pazarlık- İstanbul Geneli 1 Kısım Plent Altı Asfalt Temini, Nakli ve Serimi İşi ihalesini 248.641.700 TL ihale bedeli ile DEKOVİL ENTEGRE SİSTEMLER AŞ kazandı Yatırım İstanbul İli, Anadolu Yakası Geneli ve Avrupa Yakası 6. Bölgede inşa edilecek. Sözleşmesi  30 Mart 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 30 Mart 2023 Perşembe günü başlandı. Kapsamında Plent Altı Asfalt Temini, Nakli ve Serimi İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 99 gün süre verilen yatırımın 7.07.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 45 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/isfalt-in-271954-istanbul-dekovil-entegre/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

– İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR (İKN. 2023/23792 ) Maltepe Bağdat ile Atatürk Caddeleri Arası Meydan düzenleme inşaatı ihalesini 109.356.479 TL ihale bedeli ile KARBİN YAPI+GÜRSALLAR TAAHHÜT kazandı Yatırım İstanbul İli Maltepe İlçesinde inşa edilecek. Sözleşmesi 30 Mart 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 1 Nisan 2023 Cumartesi günü başlandı. Kapsamında 367 Kalem Meydan Düzenleme İnşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 400 gün süre verilen yatırımın 4.05.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 6.02.2023 tarih ve 3061 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/istanbul-buyuksehir-in-23792-karbin-yapi-gursallar-taahhut/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – KARATAY BELEDİYESİ (İKN. 2023/89866 ) Karatay’da Çift Tabakalı Sathi Kaplama inşaatı ihalesini 2022 yılı birim fiyatlarıyla 71.950.000 TL ihale bedeli ile HAYATİ DÜNDAR İNŞAAT MÜH NAK HARF LTD kazandı Yatırım Karatay İlçesi Mücavir Alan Sınırları İçinde, Mahal Listede Belirtilen ve İdarece inşa edilecek. Sözleşmesi 31 Mart 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 3 Nisan 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında Temel/Alttemel Malzeme Temini, Nakli,Serme,Sulama ve Sıkıştırılması 180.000 Ton,Plent Miks Temel150.000 Ton, İdare Malı Stabilize 100.000 Ton, Zeminde Kazı Yapılması ve Nakli 40.000 m³ Çift Tabakalı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 240 gün süre verilen yatırımın 28.11.2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 2.03.2023 tarih ve 500.000 m²3079 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/karatay-belediyesi-nin-89866-hayati-dundar-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 5.04.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

5 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (ED/10-EDYA) EŞİK DEĞERİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI NOMİNAL FİYATLARLA  300 MİLYON LİRAYA YAKLAŞAN 7 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Denizli Merkezefendi Bld Fen İşl Md / 2023/116750 — Merkezefendi Belediyesi Bilim Merkezi İkmal İnşaatı Yapım İşi — Yatırımı 44.000.000,00 TL ihale bedeli ile DÖRTLER İNŞAAT NAK TUR SAN LTD inşa edecek

– Karayolları 2 Bölge Md İzmir / 2022/974145 — Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilindeki Yollarda Çelik Otokorkuluk İmali ve Montajı Yapılması İşi — Yatırımı 48.487.400,00 TL ihale bedeli ile AKZEMİN MÜHENDİSLİK AŞ inşa edecek

– TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Gn Md / 2022/1226228 — Tunceli Ovacık 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı — Yatırımı 56.123.123,23 TL ihale bedeli ile VEDAT GÜRBÜZ+ARKELA YAPI inşa edecek

– DSİ 26 Bölge Md Artvin / 2023/23494 — Artvin-Yusufeli Bıçakçılar ve Özgüven Köylerine Ait Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bıçakçılar ve Özgüven Dereleri — Yatırımı 33.761.642,00 TL ihale bedeli ile İRCİ İNŞAAT ve TİCARET AŞ inşa edecek

– İstanbul Tuzla Bld Fen İşl Md / 2023/113418 — D100 Aydınlı Yolu Bağlantısı Çevre Emniyet Duvarı İnşaa Edilmesi — Yatırımı 26.842.394,40 TL ihale bedeli ile TUZYAP İNŞAAT YATIRIM ve PAZARLAMA inşa edecek

– BOTAŞ AŞ Tedarik Sözleşmeler Dai Bşk / 2022/1468483 — Ekinciler Jandarma Karakolu Yapım İşi — Yatırımı 51.258.000,00 TL ihale bedeli ile CANİP YILDIRIM ÖZALTAŞ TEKNİK inşa edecek

– İstanbul Zeytinburnu Bld / 2023/132266 — “Zeytinburnu Geneli Prestij Yol Kaplama Yapım İşi” — Yatırımı 35.413.985,00 TL ihale bedeli ile 2 M TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİC inşa edecek

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ  5 Nisan 2023 Çarşamba tarihli ve 3103 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa 43 – 53

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 06.04.2023 - 3104 - 15
TH / 06.04.2023 – 3104 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 2022 yılı birim fiyatlarıyla 2 milyar 437 milyon 308 bin TL olan 49 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 4 Nisan 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 5 Nisan 2023 Çarşamba tarih ve 3103 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 49 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 5 ve (ED/10-EDYA) Eşik Değerin Onda Birinin üstünde ancak yarısının altında 7 adet SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla 2 milyar 150 milyon lirayı geçen bu 14 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.