Taahhüt Haber’de 05 Temmuz 2024 Cuma günü YM’leri toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ olmak üzere toplam 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu

  Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 05 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 420 milyon 134 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.

  04 Temmuz 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kanunu (KİK) Madde 19 (Açık İhale) kapsamında yapılan ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere- iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanan ve 05 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 14 adet ihaleye verilen teklifler içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 2 adet önemli ihaleye verilen teklifler (ihale sonucu) yer buldu.

  Yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 600 milyon lirayı geçen bu 2 adet önemli ihaleye verilen tekliflerin özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

05 TEMMUZ 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 1 MİLYAR 600 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET ÖNEMLİ İHALEYE VERİLEN TEKLİFLERİN (İHALE SONUCUNUN) ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  04 Temmuz 2024 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2024/679163 ihale kayıt numaralı (İKN) Hatay Reyhanlı Ovası 2 Kısım Arazi Toplulaştırma, Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi İnşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 825.844.164 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda KORMAK İNŞAAT+İSMAİL ÖZHELVACI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 19 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. KORMAK İNŞAAT+İSMAİL ÖZHELVACI firmasının teklifi 528.223.709,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Projede Genel Olarak Hatay İli, Kumlu ve Kırıkhan İlçelerine Bağlı 16 Adet Yerleşim Biriminde, 19.000 Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma, 1.710.000 Metre Çeşitli Çaplarda Drenaj Borusu Döşenerek Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve 230 km Tarla İçi Yol Yapımı, 150.000 Metreküp Kaba Tesviye Yapılarak TİGH İşlerinin Yapılmasını Kapsamaktadır. yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 05 Temmuz 2024 Cuma tarihli ve 3414 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-679163-hatay-reyhanli-ovasi-2-kisim-arazi-toplulastirma-tarla-ici-kapali-borulu-drenaj-ve-tigh-projesi-insaati-kormak-insaat-ismail-ozhelvaci/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  04 Temmuz 2024 Perşembe günü ihale edilen DSİ ‘nın 2024/673995 ihale kayıt numaralı (İKN) Hatay Reyhanlı Ovası 1 Kısım Arazi Toplulaştırma, Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve TİGH Projesi yapım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 775.567.055 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda 58 YAPI teklifiyle sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. Ancak ihalede sorgulanması muhtemel 17 teklif var. İhalenin, sorgulanması muhtemel, bir başka deyişle ADTA (Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları) istenmesi muhtemel firmaların açıklamalarının değerlendirilmesinin ardından sonuçlanması bekleniyor. 58 YAPI firmasının teklifi 493.820.241,00 TL olarak kayıtlara geçti.

  İhale konusu iş Projede Genel Olarak; Hatay İli, Reyhanlı, Kumlu ve Kırıkhan İlçelerine Bağlı 16 Adet Yerleşim Biriminde, 17.450 Hektar Alanda Arazi Toplulaştırma, Yaklaşık Olarak 1.602.000 m Çeşitli Çapta Drenaj Borusu Döşenerek Tarla İçi Kapalı (Borulu) Drenaj ve 205 km Tarla İçi Yol Yapımı İşlerini Kapsamaktadır. yapımını kapsıyor. 1000 günde tamamlanması hedeflenen yatırım, Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Hatay ilinde inşa edilecek.

İhale sonucu (teklifler) istihbaratını kapsayan, ihaleye verilen teklifler tam listesi, indirim oranları, teklif veren tüm müteahhit firmaların ve ortak girişim veya iş ortaklığı üyelerinin ayrı ayrı iletişim bilgileri, bitirdiği ve devam eden işlerin kümülatif toplamları vb içeren ayrıntılı haberi için BKZ. 05 Temmuz 2024 Cuma tarihli ve 3414 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 48 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-673995-hatay-reyhanli-ovasi-1-kisim-arazi-toplulastirma-tarla-ici-kapali-borulu-drenaj-ve-tigh-projesi-yapim-58-yapi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 05.07.2024 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin) tam listesi için BKZ 5 Temmuz 2024 Cuma tarihli ve 3414 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 44-51

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

EAEAT = Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif (İhaleyi kazanması kuvvetle muhtemel gözüken teklif)

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

KİK MADDE 19 = Kamu İhale Kanunu Madde 19: Açık İhale Usulü / KİK MDDE 19. – Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

TH = Günlük Taahhüt Haber

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH / 08.07.2024 - 3415 - 14
TH / 08.07.2024 – 3415 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 05 Temmuz 2024 Cuma tarih ve 3414 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 420 milyon 134 bin TL olan 14 adet ihaleye verilen teklifler (genel kabul gören adıyla ihale sonucu) yer aldı.