Taahhüt Haber’de 6 Aralık 2022 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 3 milyar 375 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 4 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 3 olmak üzere, 7 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 6 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 600 milyon lira civarında 50 adet ihale ilanı yer aldı. 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 6 Aralık 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 375 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 ARALIK 2022 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 3 MİLYAR LİRA CİVARINDA 4 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– ETİ MADEN İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1314907 – ETİ MADEN Bigadiç Bor Simav’da 88 milyon 300 bin ton dekapaj için 5 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Aralık 2022 Salı tarihli ve 3017 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eti-maden-ilana-cikti-1314907/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 6 Aralık 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1315796 – İstanbul Maltepe Atışokulu 2 Etap 755 Konut İnşaatı için 5 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Aralık 2022 Salı tarihli ve 3017 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1315796-istanbul/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 6 Aralık 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1319395 – Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi KDP 2 Etap 1 Bölom 246 KonT 223 Dükkan ve 56 Ofis inşaatı için 5 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Aralık 2022 Salı tarihli ve 3017 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1319395-sanliurfa/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 6 Aralık 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1318299 – Aydın Bozdağan Hisar 195 Konut ve 3 Dükkan inşaatı için 06 Ocak 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Aralık 2022 Salı tarihli ve 3017 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1318299-aydin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 6 Aralık 2022 Salı Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

6 ARALIK 2022 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 375 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 3 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Aksaray Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2022/1309763 — Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 26.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 8 Bölge Md Elazığ / 2022/1302498 — Bölge Müdürlüğümüz Sorumluluk Ağında Bulunan Devlet ve İl Yollarında Muhtelif Kesimlere Performansa Dayalı Otokorkuluk Yapılması, Montajı, Sökülmesi ve Hasarlı Otokorkulukların Onarımlarına Ait Yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.12.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 12 Bölge Md Kayseri / 2022/1281116 — Kayseri Develi Şıhlı Göleti Sulaması Yenileme Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 6 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 15

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 07.12.2022 - 3018 - 15
TH / 07.12.2022 – 3018 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 6 Aralık 2022 Salı tarih ve 3017 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 3 milyar 600 milyon lira civarında 50 adet ihale ilanı yer aldı. 5 Aralık 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 6 Aralık 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 50 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 4 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 3 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 3 milyar 375 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.