Taahhüt Haber’de 6 Eylül 2022 Salı  günü YM’si EDÜ ve ED’nin yarısı üstü ve fakat ED’nin altında 2’şer adet, toplam 4 önemli ihale duyurusu yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 6 Eylül 2022 Salı tarih ve 2952 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 750  milyon lirayı geçen 95 adet ihale ilanı yayınlandı. 5 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 6 Eylül 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 82 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2’şer ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri 1 milyar liraya yaklaşan  bu 4 önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE ÜST SINIRI BELİRSİZ, TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 700 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/886117 – Antalya Serik Yukarıkocayatak 262 Konut 1 İlkokul ve 1 Ticaret Merkezi İnşaatı yaptırmak için 7 Ekim 2022 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere B/III Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2952 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-886117-antalya-serik-yukarikocayatak/

– TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2022/885557 – Çanakkale Cevatpaşa 509 Konut 25 Dükkan inşaatı yaptırmak için 5 Ekim 2022 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak, teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere B/II Grubu İşler benzer iş deneyimi olarak aranıyor.

İhale ilanı özeti, sözleşme tasarısı, idari şartname özeti, ekleri vb. istihbaratı kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 6 Eylül 2022 Salı tarihli ve 2952 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 29 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-885557-canakkale-cevatpasa/

6 EYLÜL 2022 SALI GÜNÜ  TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ VE FAKAT ÜST SINIRI ED’NİN (EŞİK DEĞER) ALTINDA OLAN, TAHMİNİ YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 250 MİLYON LİRAYI BULAN  2 ÖNEMLİ İHALE DUYURUSUNUN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– İstanbul Eyüpsultan Bld Dst Hiz Md  2022/855617  – Park Yapılması, Mevcut Parklarda Çevre Düzenlemesi Yapılması Yapım işi  / İhale 28.09.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk 2022/885276 – Tokat İli Zile İlçesi Yıldıztepe/Yenimahalle Köyü (15 Temmuz Şehit Hüseyin Kısa İ-OO) 12 Derslikli Eğt. Binası, Güvenevler Mah. 8 Derslikli Halk Eğt. Merk, Turhal İlçesi Varvara Mah(Fatih İO) 6 Derslikli Eğt. Binası ile Alty. ve Çev. Düz. İnş.İşi yapım işi   / İhale 30.09.2022tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 6 Eylül 2022 Salı tarih ve 2952  sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 7.9.2022 - 2953 - 15
TH / 7.9.2022 – 2953 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ikinci günü yayınlanan 6 Eylül 2022 Salı tarih ve 2952 sayılı nüshasında, tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı  1 milyar 750  milyon lirayı geçen 95 adet ihale ilanı yayınlandı. 5 Eylül 2022 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenerek, 6 Eylül 2022 Salı günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 82 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ve fakat eşik değerin altında 2’şer ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri 1 milyar liraya yaklaşan  bu 4 önemli ihale duyurusunun başlığını haberin devamında bulabilirsiniz.