Taahhüt Haber’de 6 Eylül 2023 Çarşamba günü ihale bedelleri toplamı 260 milyon lirayı geçen YM’si EDÜ olmak üzere toplam 1 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 624 milyon 339 bin TL olan 36 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 05 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 260 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 260 MİLYON LİRAYI GEÇEN 1 ADET SBİS’İN ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – KGM 5 BÖLGE (İKN. 2023/511782 ) (Ünye – Niksar ) Ayr-Korgan İl Yolu ikmal inşaatı ihalesini 261.261.261 TL ihale bedeli ile HELTAŞ İNŞAAT TAAHHÜT SAN ve TİC LTD kazandı Sözleşmesi 24 Ağustos 2023 Perşembe tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 01 Eylül 2023 Cuma günü başlandı. Kapsamında Toprak İşleri (1.398.699 m³ Kazı), Sanat Yapıları (20.000 m³ Demirli ve Demirsiz Beton, 58.000 m³ Moloz Taş Duvar, 19.500 m³ İstifsiz Taş Dolgu ), Köprü İşleri ( 500 m Yerinde Dökme Kazık, 1055 m³ Demirli ve Demirsiz Beton ) Üstyapı İşleri (366.275 Ton Plentmiks Alttemel ve Temel İmalatı) inşaatı işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 800 gün süre verilen yatırımın 08.11.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, (Ünye – Niksar) Ayr.-Korgan İl Yolu km:0+000-45+500 Arasında inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 06 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3206 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  26.06.2023 tarih ve 3158 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 59 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-5-bolge-nin-511782-heltas-insaat/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.09.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 06 Eylül 2023 Çarşamba tarihli ve 3206 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:49 – 52

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 07.09.2023 - 3207 - 14
TH / 07.09.2023 – 3207 – 14

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın üçüncü günü yayınlanan 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 624 milyon 339 bin TL olan 36 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 05 Eylül 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 06 Eylül 2023 Çarşamba tarih ve 3206 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 36 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 1 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 260 milyon lirayı geçen bu 1 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.