Taahhüt Haber’de 6 Ocak 2023 Cuma  günü EDÜ 3 ve EDYÜ  2 adet olmak üzere yaklaşık maliyetleri toplamı 2 milyar 270 milyon lirayı geçen toplam 5 adet önemli  ihale sonucu (teklifler) yer aldı

Taahhüt Haber’in yeni yılın ilk haftasının son iş günü yayınlanan 6 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3040 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla  2 milyar 775 milyon lirayı geçen 24 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 4 Ocak 2023 Çarşamba ve 5 Ocak 2023 Perşembe günleri gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3040 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan 3  ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında 2 ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 2 milyar 270 milyon lirayı geçen  bu 5 adet önemli teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

6 OCAK 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 50 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET İHALE SONUCUNUN (TEKLİFLERİN)  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

5 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ‘nın 2022/1336899 ihale kayıt numaralı (İKN) Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım İşi  ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 899.853.250 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ALKATAŞ İNŞAAT en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3040 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kultur-ve-turizm-bakanligi-nin-1336899-alkatas-insaat/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– 4 Ocak 2023 Çarşamba günü ihale edilen DSİ ‘nın 2022/1308807 ihale kayıt numaralı (İKN) Sulama ve Tahliye Kanalları ile Rezervuar Etrafı Güvenlik Amaçlı Tel Çit ve Uyarı Levhası 2. Kısım inşaatı ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 241.421.429 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda NETA İNŞAAT sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul teklif sahibi olarak dikkat çekti. İhalede sorgulanması muhtemel 13 teklif var. NETA İNŞAAT firmasının teklifi 150.591.714,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3040 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-nin-1308807-sanliurfa-neta-insaat/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– 5 Ocak 2023 Perşembe günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1315796 ihale kayıt numaralı (İKN) İstanbul İli Maltepe İlçesi Atışokulu Mahallesi 2. Etap 755 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 882.416.861 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda ARSAŞ DEMİR ÇELİK YAPI + ARSLAN YAPI en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. ARSAŞ DEMİR ÇELİK YAPI + ARSLAN YAPI firmasının teklifi 849.223.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 6 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3040 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1315796-istanbul-arsas-demir-arslan-yapi/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 06.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

6 OCAK 2023 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI BU YILIN FİYATLARIYLA 220 MİLYON LİRAYI GEÇEN 2 ADET İHALE SONUCUNUN  (TEKLİFLERİN)  KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Kocaeli Büyükşehir Park Bahçe Yapım Şb Md / 2022/1343538 — Çayırova Millet Bahçesi Yapımı Yapım İşi    — 05.01.2023 günü yapılan ve 4  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  146.331.475 TL olarak açıklanan ihalede makul (şanslı) ve aynı zamanda en düşük teklif  129.148.000,00 TL ile ARTEK YAPI ELEMANLARI İNŞAAT LTD ’ten geldi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

– TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ Ankara / 2022/1279267 — İTM.427 Referanslı, 154 kV Hassa TM Yapımı   — 05.01.2023 günü yapılan ve 4  teklifin verildiği ve yaklaşık maliyeti  107.280.010 TL olarak açıklanan ihalede makul ve aynı zamanda en düşük teklif  92.414.000,00 TL ile  ULUTAŞ İNŞAAT ELEKTRİK TİC ve SAN LTD’ten geldi.  İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor.

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 6  Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3040  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 47-57

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 09.01.2023 - 3041 - 18
TH / 09.01.2023 – 3041 – 18

ÖZET

Taahhüt Haber’in yeni yılın ilk haftasının son iş günü yayınlanan 6 Ocak 2023 Cuma  tarih ve 3039 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla  2 milyar 775 milyon lirayı geçen 24 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 4 Ocak 2023 Çarşamba ve 5 Ocak 2023 Perşembe günleri gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 6 Ocak 2023 Cuma tarih ve 3040 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 24 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan 3  ve YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında 2 ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 2 milyar 270 milyon lirayı geçen  bu 5 adet önemli teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.