Taahhüt Haber’de 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü ihale bedelleri toplamı 495 milyon lirayı geçen YM’si EDYÜ olmak üzere toplam 3 adet önemli SBİS yer buldu

  Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3185 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 380 milyon 935 bin TL olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 04 Ağustos 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3185 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 495 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN YM’Sİ (EDYÜ) EŞİK DEĞERİN YARISI ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN ALTINDA, İHALE BEDELLERİ TOPLAMI 495 MİLYON LİRAYI GEÇEN 3 ADET SBİS’İN KISA BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  – TİGEM (İKN. 2023/474045 ) Ceylanpınar TİM Center Pivot Sulama Tesisi inşaatı ihalesini 237.250.000 TL ihale bedeli ile ARDENT PLASTİK SANAYİ ve TİCARET AŞ kazandı Sözleşmesi 28 Temmuz 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 01 Ağustos 2023 Salı günü başlandı. Kapsamında Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Toplam 95 Adet (25.838 da) Otomasyon Kontrollü Center Pivot Sulama Sistemi Tesis Edilmesi inşaa işi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 330 gün süre verilen yatırımın 25.06.2024 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Ceylanpınar/Şanlıurfa’da inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3185 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  15.06.2023 tarih ve 3151 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tigem-nin-474045-ceylanpinar-ardent-plastik/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – ANTALYA YİKOB (İKN. 2023/489748 ) Antalya Alanya Hükümet Konağı inşaatı ihalesini 198.000.000 TL ihale bedeli ile NAFİZ DORUK+KORAY DORUK kazandı Sözleşmesi 02 Ağustos 2023 Çarşamba tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 07 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlandı. Kapsamında 12000 m2 Hizmet Binası Yapım İşi işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 900 gün süre verilen yatırımın 06.02.2026 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 3 BÖLGE – İZMİR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Antalya İli Alanya İlçesinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3185 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 49 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ 13.06.2023 tarih ve 3149 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/antalya-yikob-nin-489748-nafiz-doruk-koray-doruk/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

  – DSİ 20 BÖLGE (İKN. 2022/1513213 ) Andırın Hapisağzı Göleti ve Sulaması İkmali inşaatı ihalesini 60.713.792 TL ihale bedeli ile ÖZDEMİRELLER HARFİYAT NAK TİC SAN LTD kazandı Sözleşmesi 23 Haziran 2023 Cuma tarihinde imzalanan yatırımın inşaatı için çalışmalara 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlandı. Kapsamında Talvegden 27,00 m Yükseklikte Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Gölet ve Gölet Unsurlarının İkmali İle Brüt 360 ha Tarım Arazisinin Sulama Şebekesi İnşaatı İşi. işi olan ve ihale duyurusunda yapım işi için 600 gün süre verilen yatırımın 30.03.2025 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. Yatırım TH 7 BÖLGE – GAZİANTEP ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesine 16 km Uzaklıkta ve Çokak Köyünün 4 km Güneybatısından Geçen Karasu Çayına Tahliye Olan Kuru Dere Üzerinde inşa edilecek.

Kesinleşmiş sonuç ilanı (İhale Sonuçları) istihbaratını kapsayan haberi, kazanan müteahhit firmanın devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3185 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 46 Öte yandan ihaleye verilen tekliflerin tam listesi için BKZ  29.03.2023 tarih ve 3098 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 61 / Ayrıca sözleşmeye bağlanmış ihale sonucunun detayı için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-20-bolge-nin-1513213-ozdemireller-harfiyat/

  (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 07.08.2023 Taahhüt Haber PDF ” yazabilirsiniz.)

Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarının (SBİS) tam listesi için BKZ 7 Ağustos 2023 Pazartesi tarihli ve 3185 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:44 – 55

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

SBİS = Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçları

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

TH = Taahhüt Haber

13b1 İLAN = Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

TH / 08.08.2023 - 3186 - 17
TH / 08.08.2023 – 3186 – 17

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın birinci günü yayınlanan 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3185 sayılı nüshasında ihale bedelleri toplamı 1 milyar 380 milyon 935 bin TL olan 54 adet (SBİS) sözleşmeye bağlanmış ihale sonucu yayınlandı. 04 Ağustos 2023 Cuma günü Kamu İhale Kurumunun EKAP’ta yayınladığı (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonuçlarından 13b1 İLAN ve 1 milyon TL. altı olanlar elenip, güncel olanlar seçilerek, benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp ve büyükten küçüğe göre sıralanıp, makine ekipman ve teknik personel listeleri de dahil edilerek özetlenen, ihaleyi kazanan müteahhit firmanın iletişim bilgileri, ticaret sicili özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 07 Ağustos 2023 Pazartesi tarih ve 3185 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 54 adet SBİS içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü 0 ve YM’si ED’nin yarısı üstü ancak ED’nim altında (EDYÜ) 3 adet önemli SBİS (Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucu ) yer buldu. İhale bedelleri toplamı 495 milyon lirayı geçen bu 3 adet önemli (SBİS) Sözleşmeye Bağlanmış İhale Sonucunun özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.