Taahhüt Haber’de 7 Ekim 2022 Cuma günü YM’si EDÜ hiçbir ihale ilanı yer almazken EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 6 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 7 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyon 200 bin lirayı geçen 65 adet ihale ilanı yer aldı. 6 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 7 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 0 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale ilanı yer almadı. Ancak aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 6 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 750 milyon lira olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

7 EKİM 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA, YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI TAKRİBEN 750 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 6 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Balıkesir Karesi Bld Fen İşl Md / 2022/1021086 — — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 01.11.2022 tarihinde yapılacak.

– Gaziantep Büyükşehir Bld / 2022/1022828 — Festival Park Yapım İşi y — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 27.10.2022 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2022/1021602 — Bartın İli Merkez İlçesi Gölbucağı Mahallesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 60’ından az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 31.10.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1021643 — Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti Sulaması yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 02.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/1025099 — Eskişehir-Mihalıççık Gürsöğüt Barajı Dümrek Sulaması — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 17.11.2022 tarihinde yapılacak.

– DSİ 3 Bölge Md Eskişehir / 2022/994050 — Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti Sulaması yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 07.11.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ ve 2975 sayılı 07.10.2022 Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 10.10.2022 - 2976 - 16
TH / 10.10.2022 – 2976 – 16

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın beşinci ve son günü yayınlanan 7 Ekim 2022 Cuma tarih ve 2970 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyon 200 bin lirayı geçen 65 adet ihale ilanı yer aldı. 6 Ekim 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 7 Ekim 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 0 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz hiçbir ihale ilanı yer almadı. Ancak aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 6 ihale ilanı Taahhüt Haber’de yer buldu. Tahmini YM’leri toplamı 750 milyon lira olduğunu tahmin ettiğimiz bu 6 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.