Taahhüt Haber’de 9 Aralık 2022 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 400 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 3 ve EDYÜ ( ED’nin yarısı üstü ancak ED’nin altında) 4 olmak üzere, 7 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 9 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3019 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 800 milyon lira civarında 58 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Aralık 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 400 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE VE FAKAT ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 900 MİLYON LİRA CİVARINDA 3 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1336899 – Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı (Avnaslı İş) için 05 Ocak 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3020 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kultur-ve-turizm-bakanligi-ilana-cikti-1336899/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– SAĞLIK BAKANLIĞI İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1150351 – 3 Adet Göçmen Sağlığı Merkezi inşaatı (Avanslı İş) için 10 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3020 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 26 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/saglik-bakanligi-ilana-cikti-1150351/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

– TOKİ İHALE DUYURUSU YAPTI. İdare, İKN. 2022/1338674 – Konya Cihanbeyli Yeşilöz 2 Etap 198 Konut 3 Dükkan inşaatı için 10 Ocak 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 9 Aralık 2022 Cuma tarihli ve 3020 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ilana-cikti-1338674-konya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 9 Aralık 2022 Cuma Taahhüt Haber” yazabilirsiniz.)

9 ARALIK 2022 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ÜST SINIRI ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 500 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 4 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– DSİ 22 Bölge Md Trabzon / 2022/1329929 — Giresun-Alucra Barajı İkmali yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Iğdır İl Özel İdare Plan Proje Yat İnş Md / 2022/1339648 — Iğdır Tuzluca 25 Yataklı Devlet Hastanesi + Lojman (10 Daire) Yapımı yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.01.2023 tarihinde yapılacak.

– DSİ 10 Bölge Md Diyarbakır / 2022/1111923 — Siirt veysel Karani Göleti İkmali — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere AVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.12.2022 tarihinde yapılacak.

– Karayolları 7 Bölge Md Samsun / 2022/1330216 — Karayolları 7 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Otokorkuluk Yapılması, Hasarlı Otokorkulukların Bakım, Onarım ve Tamiratı yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 30.12.2022 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 9 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3020 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 17

KISALTMALAR

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Yaklaşık Maliyeti (YM) Eşik Değer Üstü Ancak Üst Sınırı Belirsiz

EDYÜ = YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: YM’si Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırını Belirleyemediğimiz

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı yapım – inşaat – ihaleleri

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 12.12.2022 - 3021 - 15
TH / 12.12.2022 – 3021 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın son günü yayınlanan 9 Aralık 2022 Cuma tarih ve 3019 sayılı nüshasında tahmini yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı 1 milyar 800 milyon lira civarında 58 adet ihale ilanı yer aldı. 8 Aralık 2022 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlenip, yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanıp, benzer işlere göre sınıflandırılıp, istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlenip yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 9 Aralık 2022 Cuma günü Taahhüt Haber’de yer alan bu 58 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 3 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 4 ihale ilanı daha Taahhüt Haber’de yer aldı. Tahmini YM’leri toplamının 1 milyar 400 milyon lira civarında olduğunu tahmin ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.