Taahhüt Haber’de 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yaklaşık maliyetleri toplamı 1 milyar liraya yaklaşan 3 adet önemli  ihale sonucu (teklifler) yer aldı

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 9 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3041 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla  1 milyar 180 milyon lirayı geçen 10 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 5 Ocak 2023 Perşembe ve 6 Ocak 2023 Cuma günleri gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3041 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 9 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – 3  adet ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar liraya yaklaşan  bu 3 adet  önemli teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

9 OCAK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER ALAN, YM’Sİ EŞİK DEĞERİN ÜSTÜNDE, YAKLAŞIK MALİYETLERİ TOPLAMI 1 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN 3 ADET İHALE SONUCUNUN (TEKLİFLERİN)  ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– 06 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1333162 ihale kayıt numaralı (İKN) Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Boğaziçi Mahallesi 360 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 407.868.346 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda FİTAŞ EMLAK İNŞAAT + MBM ELEKTRİK OG  en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. FİTAŞ EMLAK İNŞAAT + MBM ELEKTRİK Ortak Girişiminin  teklifi 388.950.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3041 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1333162-ankara-fitas-emlak-insaat-mbm-elektrik-insaat/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– 6 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1318299 ihale kayıt numaralı (İKN) Aydın İli, Bozdoğan İlçesi Hisar Mahallesi 196 Adet Konut ve 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 266.308.143 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda EMZA TEKNOLOJİ tek teklif sahibi olarak en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. EMZA TEKNOLOJİ firmasının teklifi 257.403.000,00 TL olarak kayıtlara geçti

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3041 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1318299-aydin-emza-teknoloji/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

– 6 Ocak 2023 Cuma günü ihale edilen TOKİ ‘nın 2022/1325161 ihale kayıt numaralı (İKN) Erzincan İli İliç İlçesi 3 Etap Abdullahpaşa Mahallesi ve Fatih Mahallesi 256 Konut, 2 Dükkanlı Ticaret, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesinde firma teklifleri alındı. Yaklaşık maliyeti 312.293.437 TL olarak açıklanan ihalede, Günlük Taahhüt Haber’in edindiği istihbarata göre ilk oturum sonunda AKAR TAAHHÜT YAPI + ARTI DEĞER İNŞAAT tek teklif sahibi olarak en düşük fiyatı içeren teklifi ile sınır değerin hemen üzerinde kaldı ve makul dolayısıyla aynı zamanda en düşük teklif sahibi olarak belirlendi. İşin adı geçen firmaya ihale edilmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor. AKAR TAAHHÜT YAPI + ARTI DEĞER İNŞAAT İş Ortaklığının teklifi 318.000.000,00 TL olarak kayıtlara geçti.

İhalelere verilen teklifler(İhale Sonuçları)  istihbaratını kapsayan haberi, şanslı müteahhit firmanın, sorgulanması muhtemel firmaların ve hatta ihaleye teklif veren tüm firmaların iletişim bilgileri, devam eden işleri, bitirdiği işler dökümü, yetkili isimleri vb. ayrıntılı istihbaratı için BKZ. 9 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3041 sayılı Günlük Taahhüt Haber “İhalelerde Alınan Teklifler” sayfaları  – Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-nin-1325161-erzincan-akar-taahhut-yapi-arti-deger-insaat/

 (Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motorunun arama satırına” 9.01.2023 Taahhüt Haber ” yazabilirsiniz.)

İhale Sonuçlarının (İhalelere verilen tekliflerin)  tam listesi için BKZ 9 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3041  sayılı Taahhüt Haber Sayfa 62-67

KISALTMALAR

ADTA = Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları

ED = Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146.815.969,-TL)

EDÜ = Eşik Değer Üstü

EDYÜ = Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

13a İlan = Kamu İhale Kanunu Madde 13/a kapsamında ilana çıkan eşik değer üstü (2022 yılı fiyatlarıyla 146.815.969,-TL üstü) ihale duyurularına verilen ad.

YM = Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

TH / 10.01.2023 - 3042 - 15
TH / 10.01.2023 – 3042 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in haftanın ilk günü yayınlanan 9 Ocak 2023 Pazartesi  tarih ve 3041 sayılı nüshasında yaklaşık maliyetleri toplamı 2022 yılı fiyatlarıyla  1 milyar 180 milyon lirayı geçen 10 adet ihale sonucu (ihaleye verilen teklifler) yer aldı. 5 Ocak 2023 Perşembe ve 6 Ocak 2023 Cuma günleri gerçekleştirilen ihalelerden, Taahhüt Haber’in istihbaratı ile edinilip haberleştirilen ve benzer işlere, idarelere göre sınıflandırılıp, büyükten küçüğe göre sıralanıp, ihale dosyalarından alınan, makine ekipman ve teknik personel listeleri  ve ödenek durumların da dahil edilerek özetlenen, makul teklif sahibi müteahhit firmanın ve ihaleye katılan tüm firmaların ve iş ortaklıkları  -ortak girişim üyeleri de ayrı ayrı olmak üzere-  iletişim bilgileri, ticaret sicili gazetesi özeti, yetkilileri ve devam eden ve bitirdiği işlerin kümülatif toplamlarının ve indirim ortalamalarının eklenmesi ile yayına hazırlanarak 9 Ocak 2023 Pazartesi tarih ve 3041 sayılı (TH) Taahhüt Haber’de yer alan bu 9 ihale sonucu içinde YM’si (EDÜ) Eşik Değer Üstü – 13a İlan – 3  adet ihale sonucu (teklifler) yer buldu. Yaklaşık Maliyetleri (YM) toplamı bu yılın fiyatlarıyla 1 milyar liraya yaklaşan  bu 3 adet  önemli teklifler listesinin (ihale sonuçlarının) özet başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.