Taahhüt Haber’de (TH) 11 Haziran 2024 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 500 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1, EDYÜ 2 olmak üzere 3 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 180 milyon lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 10 Haziran 2024 Pazartesi günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 11 Haziran 2024 Salı günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 47 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 500 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 3 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

11 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 850 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/768765 Bursa İli Nilüfer İlçesi Gökçeköy Mahallesi 303 Adet Konut ve 4 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yaptırmak için 11 Temmuz 2024 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Mimarlık bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 303 Adet Konut, Konvansiyonel Kalıp Sistemiyle 4 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 2 BÖLGE – BURSA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Bursa ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-768765-bursa-ili-nilufer-ilcesi-gokcekoy-mahallesi-303-adet-konut-ve-4-adet-dukkan-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 11 Haziran 2024 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

11 HAZİRAN 2024 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 650 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

DSİ 19 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/695485 Sivas 15 Göksu Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaatı yaptırmak için 05 Temmuz 2024 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100 ‘inden az olmamak üzere AXX grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte (Konsorsiyumlara açık ihale) Biyosistem Mühendisi, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, A-Grubu (20638 ha Düzenleme Alanı İçerisinde Arazi Toplulaştırma Mühendislik İşleri) B-Grubu (800 km Tarla İçi Yol, Stabilize Kaplama ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde verilen Diğer Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İnşaat İşleri) yapılacak. 1100 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Sivas İli, Gemerek İlçesinde, Kayseri İli Sarıoğlan ve Özvatan İlçelerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/dsi-19-bolge-695485-sivas-15-goksu-arazi-toplulastirma-ve-tarla-ici-gelistirme-hizmetleri-insaati/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 11 Haziran 2024 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

TEİAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/758284 HKABY.13 Referanslı, (Küçükbakkalköy-Kadıköy) Brş N-Fikirtepe GIS TM 154 kV, 2×1600 mm², 1,22 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi İnşaatı yaptırmak için 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere DI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, HKABY.13 Referanslı, (Küçükbakkalköy-Kadıköy) Brş. N.- Fikirtepe GIS TM 154 kV, 2×1600 mm², 1,22 km XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi yapılacak. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/teias-758284-hkaby-13-referansli-kucukbakkalkoy-kadikoy-brs-n-fikirtepe-gis-tm-154-kv-2×1600-mm%c2%b2-122-km-xlpe-izoleli-yeralti-guc-kablosu-baglanti-projesi/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 11 Haziran 2024 Salı Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 11 Haziran 2024 Salı tarihli ve 3399 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 17

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak. (2024 yılı için ise bu rakam 2.304.515 TL oarak güncellendi.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  2023 yılı fiyatlarıyla 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 12.06.2024 - 3400 - 13
TH / 12.06.2024 – 3400 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 11 Haziran 2024 Salı tarih ve 3399 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 180 milyon lira civarında olan 47 adet ihale ilanı yer aldı.