Taahhüt Haber’de (TH) 14 Haziran 2024 Cuma günü tahmini YM’leri toplamı 2 milyar 850 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 2, EDYÜ 2 olmak üzere 4 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 4 milyar 335 milyon lira civarında olan 70 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 13 Haziran 2024 Perşembe günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 14 Haziran 2024 Cuma günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 70 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 2 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 2 milyar 850 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 4 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 2 MİLYAR 200 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  TCDD ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/722490 Gebze-Köseköy Demiryolu Hat Kesimi Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve Destek Sistemleri İşleri Yapım İnşaat yaptırmak için 12 Temmuz 2024 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere EI grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 56 km Gebze-Köseköy Arasında Demiryolu Hattının; Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve Destek Sistemleri İşleri Sinyalizasyon, Telekomünikasyon ve Destek İşlerinin Tasarım, Üretim, Montaj, Demontaj, İşletmeye Alma ve Bakım İşleri İle TCDD Personelinin Eğitimi. yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Gebze-Köseköy Arasında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 40 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tcdd-722490-gebze-kosekoy-demiryolu-hat-kesimi-sinyalizasyon-telekomunikasyon-ve-destek-sistemleri-isleri-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Haziran 2024 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KGM 1 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/762350 Karayolları 14 (İzmit) ve 17 (Sakarya) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İnşaatı yaptırmak için 12 Temmuz 2024 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Takriben 1.036 Kilometre Yolun Rutin Yol Bakım, Onarım İle Kar ve Buz Mücadelesi Yapılması Yapım İşidir yapılacak. 1095 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Kocaeli ve Sakarya ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 35 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-1-bolge-762350-2024-762350-karayollari-14-izmit-ve-17-sakarya-sube-seflikleri-yollarinda-rutin-yol-bakim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Haziran 2024 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

14 HAZİRAN 2024 CUMA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 650 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

BOTAŞ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/692811 Şebinkarahisar İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Yapım İnşaatı yaptırmak için 08 Temmuz 2024 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yaklaşık 78.151 Metre (Eğik) Uzunluğunda 10″ Çaplı Doğal Gaz Çelik Boru Hattı Sistemi, 1 Adet Pig Atıcı Ünitesi ve Hot-Tap Vana İstasyonu, 2 Adet Hat Vana İstasyonu, 1 Adet Pig Alıcı Ünitesi ve Take-Off Vana İstasyonu Yapım İşleri İle İlgili Malzeme Temini (İdare’ce Sağlanacak 10″ Hat Boruları ve 10″ İstasyon Boruları Hariç), Tesis ve İnşa İşleridir. yapılacak. 480 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Erzincan, Sivas ve Giresun İllerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/botas-692811-sebinkarahisar-ilcesi-dogal-gaz-boru-hatti-projesi-yapim/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Haziran 2024 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

TCDD ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2024/732368 TCDD Marmaray İstasyonları 4 Etap İçin 10,13 mWe Kapasiteli Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Yapım İnşaatı yaptırmak için 09 Temmuz 2024 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere YİBİGT_2.7 grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte Elektrik Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, TCDD Marmaray İstasyonları 4 Etap İçin 10,13 mWe Kapasiteli Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Yapım İşidir. yapılacak. 365 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, İstanbul ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 39 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/tcdd-732368-tcdd-marmaray-istasyonlari-4-etap-icin-1013-mwe-kapasiteli-cati-tipi-gunes-enerjisi-santrali/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 14 Haziran 2024 Cuma Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 14 Haziran 2024 Cuma tarihli ve 3402 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.) 2024 yılı fiyatlarıyla ise  418 milyon 648 bin lira  (418.648.353,-TL)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altı ve 2024 yılı fiyatlarıyla ise 2 milyon 491 bin TL. altı yaklaşık maliyeti olan  yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak. (2024 yılı için ise bu rakam 2.304.515 TL oarak güncellendi.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  2023 yılı fiyatlarıyla 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 20.06.2024 - 3403 - 15
TH / 20.06.2024 – 3403 – 15

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) geçen haftanın beşinci günü yayınlanan 14 Haziran 2024 Cuma tarih ve 3402 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 4 milyar 335 milyon lira civarında olan 70 adet ihale ilanı yer aldı.