Taahhüt Haber’de (TH) 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü tahmini YM’leri toplamı 4 milyar 200 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 5, EDYÜ 2 olmak üzere 7 adet önemli ihale ilanı yer buldu

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 5 milyar 513 milyon lira civarında olan 80 adet ihale ilanı yer aldı.

  İlanlar (İhale duyuruları) 15 Ağustos 2023 Salı günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

  Yayınlanan bu 80 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 5 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

   Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 4 milyar 200 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 7 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 3 MİLYAR 750 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 5 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

  ANKARA BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/817083 Mamak Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürlüğü Sorumluluk Sahasında İçme Suyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İnşaatı yaptırmak için 12 Eylül 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AIV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 79 Kalem İçmesuyu ve Kanalizasyon Hatları Arıza Onarımı, Yenileme ve Yeni İmalat Yapım İşi yapılacak. 730 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 4 BÖLGE – ANKARA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mamak ilçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 21 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/ankara-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-817083-mamak/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  TOKİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/828527 Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı yaptırmak için 15 Eylül 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği Bölümü veya Mimarlık Bölümü bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Tünel Kalıp Sistemiyle 292 Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapılacak. 450 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 5 BÖLGE – KAYSERİ ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Konya ilinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/toki-ihale-duyurusu-yapti-828527-konya/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KGM ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/795812 Karadeniz Sahil Yolu Of (Trabzon-Rize İl Hd) – Sarp Sınır Kapısı km:212+000-346+000 Kesiminde Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yenileme ve Onarımı İnşaatı yaptırmak için 31 Ağustos 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde Bu önseçim ihalede katılımcılardan 1.066.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler isteniyor. ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Nev’i ve Miktarları Belirtilen 134 km’lik Yolun “Sanat Yapıları, Köprü ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri” nin Yapımıdır. yapılacak. 750 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Rize ve Artvin İllerinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 22 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-ilana-cikti-795812/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KGM ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/797925 Karadeniz Sahil Yolu Beşikdüzü (Giresun-Trabzon İl Hd) – Of (Trabzon-Rize İl Hd) km:104+000 – 212+000 Kesiminde Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yenileme ve Onarımı İnşaatı yaptırmak için 01 Eylül 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde Bu önseçim ihalede katılımcılardan 531.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler isteniyor. ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Nev’i ve Miktarları Belirtilen 108 km’lik Yolun “Sanat Yapıları, Köprü ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri” nin Yapımıdır. yapılacak. 750 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Trabzon İlinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-ilana-cikti-797925/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

  KGM ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/795847 Karadeniz Sahil Yolu Piraziz (7. Bl. Hd.) – Beşikdüzü (Giresun-Trabzon İl Hd.) km:0+000 – 104+000 Kesiminde Sanat Yapıları ve Üstyapı (BSK) Yenileme ve Onarımı İnşaatı yaptırmak için 01 Eylül 2023 Cuma günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde Bu önseçim ihalede katılımcılardan 787.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler isteniyor. ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Nev’i ve Miktarları Belirtilen 104 km’lik Yolun “Sanat Yapıları, Köprü ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama vs. İşleri” nin Yapımıdır. yapılacak. 750 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 9 BÖLGE – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Giresun İlinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-ilana-cikti-795847/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/817673 Eyüpsultan İlçesi Kamu Binaları Tamir-Bakım-Onarım ve Çevre Düzenlemesi Yapılması İnşaatı yaptırmak için 07 Eylül 2023 Perşembe günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 7000 m3 Beton, 585 Ton Demir, 3500 m2 Kalıp ve Toplamda 231 Kalem Muhtelif İnşaat Yapım İşleri yapılacak. 360 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 1 BÖLGE – İSTANBUL ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Eyüpsultan İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 25 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/eyupsultan-belediyesi-ihale-duyurusu-yapti-817673/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

MERSİN BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/819229 Mersin İli, Akdeniz İlç Nacarlı Mah MESKİ Merkez Ambar Polietilen Boru Üretim Tes, Merkez Sayaç Lab ve Elek Elektr Bkm Atöl, Mersin İli, Toroslar İlç, Meski Mak İkm ve Tes Dai Bşk Binası Bkm, Onrm, Tad İle Yeni Atölye İnşaatı yaptırmak için 06 Eylül 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 55 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 90,00 Kalem Mersin İli, Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi Meski Merkez Ambar Polietilen Boru Üretim Tesisi, Merkez Sayaç Laboratuvarı ve Elektrik Elektronik Bakım Atölyeleri, Mersin İli, Toroslar İlçesi, MESKİ Makine İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Binası Bakım, Onarım, Tadilat İle Yeni Atölye Yapım İşleri yapılacak. 420 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in bölge sınıflandırmasına göre TH 6 BÖLGE – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mersin İli Akdeniz İlçesi Nacarlı Mahallesi ve Mersin İli Toroslar İlçesinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 31 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-819229/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna “ 16 Ağustos 2023 Çarşamba Taahhüt Haber PDF” yazabilirsiniz.)

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri için BKZ 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarihli ve 3192 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa:18

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

EDYÜB: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Üst Sınırın Belirlemediğimiz

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte en çok 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa söz gelimi teklif bedelinin yüzde 100’ü kadar iş deneyimi istenen bir ihalede en çok 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, katılmak istediği ihaleye,  idarenin yüzde 100 iş deneyimi istemesi halinde  55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 17.08.2023 - 3193 - 13
TH / 17.08.2023 – 3193 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın üçüncü günü yayınlanan 16 Ağustos 2023 Çarşamba tarih ve 3192 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 5 milyar 513 milyon lira civarında olan 80 adet ihale ilanı yer aldı.