Taahhüt Haber’de (TH) 21 Mart 2023 Salı günü tahmini YM’leri toplamı 1 milyar 470 milyon lira civarında olan YM’si EDÜ 1, EDYÜ 2 ve ED/10-EDYA (ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsın altında) 10 olmak üzere 13 adet önemli ihale ilanı yayınlandı

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 480 milyon lira olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.

 İlanlar (İhale duyuruları) 20 Mart 2023 günü Kamu İhale Kurumunun EKAP kapsamında yayınladığı YAPIM ihale duyurularından 13b1 İLAN olanlar dışarıda bırakılarak derlendi. Söz konusu ihale duyuruları derlenirken tahmini yaklaşık maliyetlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralandı. Benzer işlere göre sınıflandırıldı. İhale dosyaları incelenerek istenen makine ekipman ve teknik personel listesi ile birlikte özetlendi ve yıllara sari ödenek durumları da eklenerek 21 Mart 2023 Salı günü yayınlanan Taahhüt Haber’de yer aldı.

 Yayınlanan bu 72 ihale ilanının içinde YM’si Eşik Değer Üstü (EDÜ) üst sınırı belirsiz 1 adet ihale duyurusu yer buldu. Yine aynı gün Taahhüt Haber’de YM’si eşik değerin yarısı üstü ancak eşik değerin altında olan (EDYÜ) 2 ve YM’Sİ ED’nin onda biri üstünde ancak ED’nin yarınsının altında olan (ED/10-EDYA) 10 adet daha ihale duyurusu yer aldı.

  Taahhüt Haber’in tahminine göre YM’leri toplamının 1 milyar 470 milyon lira civarında olduğunu tespit ettiğimiz bu 13 önemli ihale duyurusunun başlıklarını haberin devamında bulabilirsiniz.

21 MART 2023 SALI GÜNÜ TAAHHÜT HABER’DE YER BULAN, YM’Sİ ED’NİN ÜSTÜNDE ANCAK ÜST SINIRI BELİRSİZ (EDÜ); TAHMİNİ YM’LERİ TOPLAMI 470 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 1 ADET ÖNEMLİ İHALE İLANININ ÖZET BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– GENÇLİK SPOR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/226616 – Artvin 1450 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı yaptırmak için 17 Nisan 2023 Pazartesi günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisi bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 1 Adet Artvin 1450 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi yapılacak. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – ERZURUM ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Artvin İlinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Mart 2023 Salı tarihli ve 3092 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 28 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/genclik-spor-bakanligi-ihale-duyurusu-yapti-226616-artvin/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

21 MART 2023 SALI GÜNÜ YM’Sİ ED’NİN YARISI ÜSTÜ ANCAK ED’NİN ALTINDA (EDYÜ); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 450 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 2 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– KGM 9 BÖLGE ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/258382 – Diyarbakır – Silvan 2+300 – 12+000 (Diyarbakır Doğu Şehir Geçişi dahil) idare malı bitüm ile inşaatı yaptırmak için 11 Nisan 2023 Salı günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, 250.000 Ton Plentmiks Temel, Plentmiks Alttemel Yapılması, 330.000 Metrekare 4 cm Sıkışmış Kalınlıkta TMA Aşınma Tabakası Yapılması, 290.000 Metrekare 7 cm Sıkışmış Kalınlıkta Binder Tabakası Yapılması, 290.000 Metrekare 11 cm Sıkışmış Kalınlıkta Bitümlü Temel Tabakası Yapılması, 310.000 Metreküp Toprak İşleri Yapılması ve Muhtelif İşlerin Yapılması inşaatı var. 600 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – DİYARBAKIR ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Diyarbakır-Silvan Yolu km: 2+300 – 12+000 Arasında inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Mart 2023 Salı tarihli ve 3092 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 23 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/kgm-9-bolge-ihale-duyurusu-yapti-258382-diyarbakir/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

 – MERSİN BÜYÜKŞEHİR ihale duyurusu yaptı. İdare, İKN. 2023/266937 – Tarsus Merkezde Yol ve Kaldırım Düzenlemesi inşaatı yaptırmak için 12 Nisan 2023 Çarşamba günü teklifleri alacak. İhaleye katılabilmek için asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere AXVIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. Öte yandan gerekli koşulları (1) sağlaması ile birlikte İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları da ihaleye katılabilmek için yeterli sayılacak. İlana çıkan iş kapsamında, Yol – Kaldırım Düzenlenmesi inşaatı işi yapılacak. 250 günde tamamlanması hedeflenen yatırım Taahhüt Haber’in TAAHHÜT HABER – ADANA ve ÇEVRE İLLERİ BÖLGESİ sınırları içinde yer alan, Mersin İli, Tarsus İlçesi Merkezinde inşa edilecek.

EKAP’ta yayınlanan ilandan hareketle benzer işlere ve idarelere göre ayrıştırılmış, yaklaşık maliyetlerine (YM) göre büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve sözleşme tasarısı ile idari şartname detayı özetini de kapsayan ihale duyurusu için BKZ. 21 Mart 2023 Salı tarihli ve 3092 sayılı Günlük Taahhüt Haber Sayfa: 27 / Ayrıca daha fazla detay için BKZ. https://taahhuthaber.com/download/mersin-buyuksehir-ihale-duyurusu-yapti-266937/

(Söz konusu Taahhüt Haber PDF’yi okumak için Google ya da herhangi bir arama motoruna ” 21 Mart 2023 Salı Taahhüt Haber”

21 MART 2023 SALI YM’Sİ ED’NİN ONDA BİRİNİN ÜSTÜNDE ANCAK ED’NİN YARISININ ALTINDA (ED/10-EDYA); YAKLAŞIK MALİYETLERİ (YM) TOPLAMI 550 MİLYON LİRA CİVARINDA OLAN 10 ÖNEMLİ İHALE İLANININ BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

– Antalya İl Sağlık Md / 2023/219120 — Güzeloba 9 Hekimli ASM+SHM+112 ASHİ Binası yapım işi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.04.2023 tarihinde yapılacak.

– TOKİ Toplu Konut İdare Bşk / 2023/249355 — Ordu İli Akkuş İlçesi Çaldere Mahallesi (Akkuş İMKB YBO Kız Pansiyonu) 140 Öğrenci Kapasiteli Pansiyon Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/256406 — Manisa Soma Mehmet Akif Ersoy 24 Derslikli (B+Z+3) İlkokulu Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 10.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Hakkari İl Özel İdare / 2023/258387 — Hakkari Şemdinli İlçesi Moda Mahallesi 24 Derslikli Okul Binası ile Çevre Düzenlemesi Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 17.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Siirt Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai Bşk / 2023/269404 — Sağlık Hizmetleri MYO ve Sağlık Yüksekokulu Binası ve Çevre Düzenleme İkmal Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 50 ‘sinden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Manisa Valiliği Yat İzl Koor Bşk / 2023/256519 — Manisa Soma Yunusemre 28 Derslikli İmam Hatip Ortaokulu İkmal İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İstanbul Ümraniye Bld Fen İşl Md / 2023/266032 — Ümraniye Geneli Muhtelif Hizmet Binaları Tadilat Yapım İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 100’ünden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 11.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZBETON AŞ / 2023/270767 — İzmir 8.Bölge 1.Kısım İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 14.04.2023 tarihinde yapılacak.

– İzmir Büyükşehir İZBETON AŞ / 2023/270835 — İzmir 1.Bölge İdare Malı Asfalt İle Yollarda Yama Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 70 ‘inden az olmamak üzere AV grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 13.04.2023 tarihinde yapılacak.

– Ankara Hacettepe Üniversitesi Yapı İşl Tek Dai / 2023/259628 — Bşk HÜ Beytepe Yerleşkesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi Yapılması İşi — Asgari yeterlik kriteri olarak teklif bedelinin yüzde 80 ‘inden az olmamak üzere BIII grup işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor. /// İhale 12.04.2023 tarihinde yapılacak.

Günlük Taahhüt Haber’in her gün yayınladığı “Güne Bakış” İstatistikleri 21 Mart 2023 Salı için BKZ tarih ve 3092 sayılı Taahhüt Haber – Sayfa 21

KISALTMALAR

ED: Eşik Değer (İdarelerce Kamu İhale Kanunu 13 ve 63’üncü maddelerinde uygulanması gerekli olan ve Kamu İhale Kurumunca her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla  146 milyon 815 bin lira (146.815.969,-TL) / 2023 yılı fiyatlarıyla 290 milyon 284 bin lira (290.284.533,-TL.)

EDÜ: Eşik Değer Üstü

EDYÜ: Eşik Değerin Yarısı Üstü Ancak Eşik Değerin Altında

ED/10-EDYA= Eşik Değerin 10’da Birinin Üstünde Ancak Eşik Değerin Yarısı Altında

EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu / Kamu İhale Kurumunun kamu ihalelerinin duyurularını ve sonuçlarını yayınladığı web sitesine verdiği ad.

İKN: İhale Kayıt Numarası

TH: Taahhüt Haber

YM: Yaklaşık Maliyet (Yapım – inşaat – ihalelerinde yapımı planlanan yatırımın, etüt ve proje aşamalarında, idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere belirlenen tahmini inşa bedeli)

13b1 İLAN: Yapım – inşaat – ihalelerinde Kamu İhale Kanunun 13b1 maddesinde yer alan ve her sene güncellenen değer. 2022 yılı fiyatlarıyla 873.705,-TL. altı / 2023 yılı fiyatlarıyla ise 1 milyon 727  bin TL altında yaklaşık maliyeti olan yapım (inşaat) ihaleleri

AÇIKLAMALAR:

(1) Mühendisler, iş deneyimi bulunmadıkları takdirde en çok 15 yıl kıdemle ve yıllık (2023 yılı için 1.597.917,00-TL. üzerinden) 15 x 1.597.917,00 TL. = 24.968.755,-TL. tutarında ihalelere katılabilirler denebilir. Biraz daha açmak gerekirse, idarenin, sözgelimi “teklif bedelinin yüzde 50’si kadar iş deneyimi” istediği bir ihaleye, 15 yıl kıdemli bir mühendis, diploması uyması ile birlikte 47.937.510’-TL. teklif verebilir. Tabii eğer mühendisin örneğin 5 yıl kıdemi varsa 7.989.585,-TL. teklif verebilecektir.  (15 yıla kadar her yıl için 2023 yılı için 1.597.917,00-TL ile çarpılacak.)

Öte yandan eğer mühendisin herhangi bir iş bitirme belgesi varsa bu 15 yıl sınırsız uzamaktadır. Sözgelimi iş bitirmesi olan 35 yıl kıdemli bir mühendis, istediği ihaleye 55.927.095,-TL. teklif verebilecektir.

Tabiatıyla müteahhit, idarenin istediği mühendislik diplomasına sahip olmalıdır. (İnşaat Mühendisi, Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Çevre Mühendisi ve 30’lara varan diğer mühendislik bölümleri)

TH / 22.03.2023 - 3093 - 13
TH / 22.03.2023 – 3093 – 13

ÖZET

Taahhüt Haber’in (TH) haftanın ikinci günü yayınlanan 21 Mart 2023 Salı tarih ve 3092 sayılı nüshasında TH’nin tahminine göre yaklaşık maliyetleri (YM) toplamı kabaca 2 milyar 480 milyon lira olan 72 adet ihale ilanı yer aldı.