Tekirdağ Kapaklı OSB Yol İnşaatı Altyapı işi 97 milyon 970 bin TL. keşif bedeli ile ilana çıktı

Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 9 Eylül 2022 Cuma tarih ve 31948 sayılı Resmi Gazetede  “YOL İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı ile bir ilan yayınlatarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edeceğini bildirdi.

YOL, İÇMESUYU, KANAL, YAĞMURSUYU, DRENAJ, GÖLET VE BARAJ YAPIM İŞLERİ  BENZER İŞ OLARAK KABUL GÖRECEK

15/12/2023 tarihine kadar tamamlanması hedeflenen işin keşfi (Keşif Bedeli) (2022/3 B.F. ile)  97.970.000 TL olarak belirlendi. İhaleye katılabilmek için ön koşul olarak teklif bedelinin yüzde 80’inden az olmamak üzere Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işler benzer iş deneyimi olarak isteniyor.

Geçici Teminatı : 2.939.100 TL olan ihale  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonunda 28/09/2022 – Saat 10:00’da yapılacak.

İlanın tam metni için BKZ https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/09/20220909-3-10.pdf

TH / 12.9.2022 - 2956 - 16
TH / 12.9.2022 – 2956 – 16

ÖZET

Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı 9 Eylül 2022 Cuma tarih ve 31948 sayılı Resmi Gazetede  “YOL İNŞAATI ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR” başlığı ile bir ilan yayınlatarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığının sorumluluğu altında yapılacak olan, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait yol inşaatı altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edeceğini bildirdi.