Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyürken inşaat sektörü yüzde 10,9 küçüldü

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti. Genelde tüm sektörlerde büyüme gözlenirken yalnız inşaat sektörü negatif ayrışarak yüzde 10,9 küçüldü. Diğer küçülen sektör Tarım, Ormancılık  ve Balıkıçılık sektörü oldu.  En yüksek artış finans ve sigorta faaliyetlerinde  yüzde 26,6 ile gözlendi. 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

gsyh-iktisadi-faaliyet-kolları-buyume-2022-2-ceyrek
2022 yılı ikinci çeyreğinde (GSYH) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yüzde 7,6 büyürken inşaat sektörü ve Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü negatif ayrışarak, sırasıyla yüzde 10,9 ve 2,9 küçüldü

GSYH 2022 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 3 TRİLYON 418 MİLYAR 967 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI yüzde 25,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49,2 iken yüzde 54,0 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ NEGATİF AYRIŞARAK YÜZDE 10,9 KÜÇÜLDÜ

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı.

TH / 1.9.2022 - 2949 - 16
TH / 1.9.2022 – 2949 – 16

ÖZET

Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 oranında büyüme kaydetti. Genelde tüm sektörlerde büyüme gözlenirken yalnız inşaat sektörü negatif ayrışarak yüzde 10,9 küçüldü. Diğer küçülen sektör Tarım, Ormancılık  ve Balıkıçılık sektörü oldu.  En yüksek artış finans ve sigorta faaliyetlerinde  yüzde 26,6 ile gözlendi.